07.02.08 00:00

NYT FRA BYG-ERFA: REVNER I BYGNINGER – UNDERSØGELSE OG ANALYSE

De fleste bygninger har revner. Nogle har kun betydning for bygningens udseende, mens andre er tegn på alvorlige fejl, som vedrører sikkerheden. Selv erfarne byggeteknisk sagkyndige fejlvurderer ofte årsager til revnedannelser som kunne være korrekt bedømt efter en grundig undersøgelse og systematisk analyse.

I dette erfaringsblad påpeges, hvilke detaljer i revnebilledet, der kræver særlig opmærksomhed.  


BYG-ERFA blad (29) 07 12 27:
Revner i bygninger – undersøgelse og analyse. Udg. af BYG-ERFA
Byggeteknisk Erfaringsformidling,
Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup.
Tlf. 44 89 06 40.

Gå til BYG-ERFAs hjemmeside:
www.byg-erfa.dk

Se firmaets katalogside(r) i Håndbogen For Bygningsindustrien