27.11.17 10:16

Nyt praktisk opslagsværk til boligselskaber

Er du projektleder i et almennyttigt boligselskab eller medlem i en boligforenings bestyrelse? Og skal I i gang med at renovere? Så kan I bruge Bygherrens Drejebog til Energirenovering, som er et nyt digitalt opslagsværk fra Videncentret til at blive klogere på, hvordan byggeprojekter i etageejendommen bliver en energi- og indeklimamæssig succes.

Er du bygherre, projektleder i et almennyttigt boligselskab eller medlem i en boligforenings bestyrelse? Og skal du i gang med at renovere en eller flere etageboligejendomme? Så kan du bruge dette opslagsværk til at blive klogere på de forskellige processer før, under og efter dit (energi)renoveringsprojekt og dermed sikre, at projektet bliver vellykket energi- og indeklimamæssigt

PLANLÆGNING

Potentiale, idé, forventnings- afstemning, prioritering, organisation og udbud

For at få succes med energirenovering af en ejendom er der en række forhold, der skal tages stilling til, inden projektet igangsættes. Det kræver et tæt samarbejde mellem bygherrer, rådgivere og byggeriets øvrige parter for at sikre en effektiv proces, hvor forudsætningerne er på plads, og forventningerne afstemt. Her får du input til at få renoveringsprojektet på rette kurs allerede fra idéfasen.

UDFØRELSE OG AFLEVERING

Opgaveløsning, byggestyring, tilsyn, aflevering, funktionstest og idriftsættelse

Når projektets parter er valgt, og energirenoveringstiltagene er beskrevet i et hovedprojekt og udbudsmateriale, kan selve udførelsen igangsættes. Det er vigtigt at sikre en grundig start på denne proces, så risici, uklarheder og eventuelle mangler afklares og aftales mellem entreprenører og byggeledelsen. Samtidig er det afgørende at have klare rammer for afleveringen af projektet fra start.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Uddannelse, servicekontrakter, vedligehold, indeklima, kommunikation og brugeradfærd

Efter en energirenovering er det afgørende, at der indarbejdes forebyggende procedurer i bygningsdriften for at opnå de forventede energibesparelser og indeklimaforbedringer. Samtidig reducerer det antallet af utilsigtede og omkostningstunge reparationer på bygningsinstallationer og klimaskærm. Det er hensigtsmæssigt at tage driftspersonalet med gennem hele renoveringsprocessen og have fokus på beboernes adfærd efter renoveringens færdiggørelse.

Gå til Bygherrens Drejebog

Bygherrens Drejebog til Energirenovering er et nyt digitalt opslagsværk fra Videncentret