21.09.17 08:46

Nyt redskab skal udbrede kendskab til fjernvarme

Energistyrelsen udgiver et nyt værktøj til at vurdere omkostninger og fordele ved fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning. Med udgangspunkt i danske fjernvarmeerfaringer vil dette værktøj blive et vigtigt redskab til at udbrede viden om varmeplanlægning i resten af verden.

Danmarks førende position inden for bæredygtig energi, energieffektivitet og miljøvenlige varmesystemer bunder blandt andet i den udbredte brug af fjernvarme, som i dag dækker omkring to tredjedele af varmebehovet i Danmark. For at udnytte og sprede de danske erfaringer, har Ramboll for Energistyrelsen udviklet et nyt værktøj kaldet District Heating Assessment Tool (DHAT). Værktøjet er skabt til at blive brugt i samarbejde med Energistyrelsens partnerlande som led i en indsats for en grøn omstilling ved at trække på de danske erfaringer med omkostningseffektiv fjernvarme med lav CO2-belastning.

Om værktøjet 

DHAT (District Heating Assessment Tool) udfører en økonomisk og miljømæssig analyse, som sammenligner fjernvarme med individuel opvarmning, og kan tilpasses til lokale betingelser verden over. Værktøjet gøres  tilgængeligt for alle, der vil vurdere fjernvarmeprojekter ud fra de danske erfaringer. Det kan være konsulenter, private borgere eller myndigheder, der overvejer at etablere fjernvarme.
Læs mere om District Heating Assessment Tool (DHAT).

Yderligere information, kontakt

Energistyrelsen, Patrizia Renoth, tlf: +45 3395 4275, e-mail: pyr@ens.dk

Læs også om: Arkitektonisk design afprøvet som 3D betonprint

 

 

DHAT (District Heating Assessment Tool) udfører en økonomisk og miljømæssig analyse, som sammenligner fjernvarme med individuel opvarmning, og kan tilpasses til lokale betingelser verden over.