09.10.17 08:55

Nyt site med viden om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

På sitet kan man få svar spørgsmål om bygge- og anlægsaffald og overblik over regler og love omkring håndtering af bygge- og anlægsaffald, fx hvilke krav er i forhold til at anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoveringer. 

Der er blandt andet information om hvordan man behandler affald, der er kendetegnet ved at have nogle bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt fordelagtigt at behandle dem særskilt. som Asbest, Imprægneret træ, PCB og Gipsaffald og Mineraluld.  

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Borgere og virksomheder skal som udgangspunkt henvende sig til kommunen med konkrete spørgsmål om håndtering af bygge- og anlægsaffald. Derfor har Miljøstyrelsen samlet en masse hyppige spørgsmål og svar om bygge- og anlægsaffald her:

Gå til: Bygge- og anlægsaffald

  

Yderligere information, kontakt:

Miljøstyrelsens Informationscenter telefon 72 54 44 66 // e-mail: info@mst.dk  

eller til Miljøstyrelsens enhed for Jord & Affald 
e-mail: restproduktbek@mst.dk

Foto: Miljøstyrelsen