01.11.17 09:57

Planinfo – ny hjemmeside om planlov og planlægning

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret hjemmesiden Planinfo, der fremover vil være digital platform for al aktuel information og vejledning fra området Planlægning og Byudvikling i Erhvervsstyrelsen.

Planinfo har fokus på den kommunale planlægger og de informationer om Erhvervsstyrelsens myndighedsområde, man som planlægger har behov for i sit daglige arbejde. 

Ny struktur

Da det primære formål med Planinfo er at være platform for vejledning om planlægning (tekniker til tekniker), er hjemmesiden bygget op, så den tilgodeser kommunernes tilgang til planlægning i videst muligt omfang. Du kan se en uddybende forklaring om den nye struktur under Om Planinfo.

Området Planlov og planlægning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside er nu nedlagt. Hvis der er information, du savner på Planinfo, er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen for at få hjælp og vejledning.

Gå til forsiden af Planinfo

Yderligere information, kontakt:

Erhvervsstyrelsen - Planlægning og byudvikling
Tlf.: 35 29 10 00
E-mail: planloven@erst.dk
Support: planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kontakt

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem ervhervsministeren og 98 kommunalbestyrelser.