01.12.17 10:03

Rådgiver fundet til statens byggeprojekter i Jylland

Arkitema Architects har netop vundet Bygningsstyrelsens udbud om bygherrerådgivning i Jylland i de kommende to år, med option på yderligere to år. Dermed skal en af landets største bygherrerådgivere bistå med rådgivning af byggesager ved offentlige bygninger. Samtidig følger der en åben invitation til at give tilbud på alle Bygningsstyrelsens største opgaver i hele perioden.

Bygningsstyrelsen har netop afgjort hvem der gennem en rammeaftale skal bistå styrelsen med bygherrerådgivning i de kommende to år i Jylland. Valget faldt på Arkitema Architects, der var prækvalificeret til opgaven sammen med to andre teams.

Arkitema, der har en lang tradition og stor erfaring med bygherrerådgivning, blev med meget flotte udtalelser udpeget som den endelig vinder og tildelt den to årige kontrakt med option på yderligere to år. Aftalen vækker naturligvis stor glæde hos Arkitema, der ser man frem til samarbejdet med styrelsen. Virksomheden har de seneste fire år fungeret som Bygherrerådgiver for styrelsens projekter i Vestdanmark

”Vi er naturligvis meget både glade og stolte over at blive tildelt rammeaftalen. Vi har rigtig gode erfaringer med at arbejde sammen med Bygningsstyrelsen, hvilket vi ser vi frem til at fortsætte i version 2.0. Vi har i Arkitemas forretningsområde for bygherrerådgivning et fantastisk team af fagligt dygtige og meget kompetente kolleger, og vi oplever alle, at det altid er meget interessante og fagligt spændende opgaver, som vi løser for Bygningsstyrelsen. Nu glæder vi os til fortsat at kunne bidrage til, at den danske stat har gode og sunde bygninger, der er skræddersyet til mange forskellige funktioner,” fortæller forretningsområdechef for Arkitemas bygherrerådgivning, Lene Neerup Melchiorsen.

Ifølge Bygningsstyrelsen er det vigtigt, at man har en bygherrerådgiver, der har stor bredde i sin kompetenceprofil, og som evner til at varetage rollen som både strategisk og teknisk bygherrerådgiver. Ydelserne som Arkitema skal forvente at skulle varetage er blandt andet i forbindelse med byggeriernes indledende faser, at bistå bygherren med behovsafklaring, ideoplæg samt udbudsstrategier og beslutningsgrundlag for enten rådgiver- eller entrepriseudbud.

Bygningsstyrelsen forventer, at byggesagerne spænder bredt indenfor bl.a. ny- og tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold. Arkitema vil komme til at løse opgaver, der omhandler alle typer af universitetsbyggerier, nye som eksisterende, der skal ombygges, herunder forskellige typer af laboratorier. Ligeledes skal der varetages bygherrerådgivning på styrelsens bygningssegment, hvilket eksempelvis er politistationer, domhuse, styrelseskontorer, direktorater og ministerier mm.

Arkitema har vundet rammeaftalen med Sloth Møller som underrådgiver. Tidligere har Arkitema Bygherrerådgivning bistået Bygningsstyrelsen med projekter ved Syddansk Universitet i Odense, Aalborg Universitet og Midt og Vestjyllands politi.

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5. største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 500 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.

Yderligere information, kontakt:
Arkitema Architects -  arkitema.com/da/kontakt

Bygningsstyrelsen har til huse i Henkel-bygningen, der tidligere er blevet restaureret af Arkitema Architects.