28.09.17 13:42

Renovering i almennyttigt boligbyggeri

SBI 2017:10 Renovering i almennyttigt boligbyggeri - erfaringer med proces, skimmel og indeklima

Denne rapport handler om erfaringer med renoveringer af almene boliger med fokus på byggeproces, indeklima og skimmel. Det er rapportens ambition at forstå beboernes holdninger og prioriteringer, når deres bebyggelse står overfor en renovering.

Det er rapportens synspunkt, at renoveringer generelt skal forstås ud fra et helhedssyn. Dette gælder både i forhold til formålet med at renovere og relationen mellem beboeren og boligen, med dens fysiske ydeevne og indeklima. 

Denne rapport omhandler resultaterne fra projektet ”Erfaringsopsamling fra renoveringsopgaver”, som er en del af initiativet Skimmel.dk. Initiativet ”Skimmel.dk” (2013 – 2016), afspejlede nogle grundlæggende prioriteter om, at det er vigtigt at betragte renoveringsprocessen i sin helhed og at beboernes opfattelser af deres bolig, deres adfærd og rationalitet er vigtig. Hertil kom et synspunkt om, at en tidlig afhjælpning af problemer så vidt muligt burde foretrækkes.

Skimmel.dk rummede en række projekter, som i fællesskab havde en målsætning om at opbygge viden om forskellige facetter af det problem, som er til stede i en større del af den ældre boligmasse, nemlig usundt indeklima hidrørende fra kolde og fugtige boliger med skimmelforekomst.

Hensigten med projekterne under skimmel.dk har været at understøtte boligorganisationernes arbejde med renoveringer i bebyggelser hvor der er eller har været skimmel- og indeklimaproblemer.

Projektets formål og antagelser

Projektbeskrivelsen for delprojekt ”Erfaringsopsamling fra renoveringsopgaver” har et bredt fokus. Det betyder, at en række forskellige aspekter, som knytter sig til renovering skal analyseres i projektet. 

 

Download gratis: SBI 2017:10 Renovering i almennyttigt boligbyggeri - erfaringer med proces, skimmel og indeklima 

SBI 2017:10 Renovering i almennyttigt boligbyggeri - erfaringer med proces, skimmel og indeklima