01.02.18 13:23

Revision af byggeriets aftalevilkår (AB-systemet)

Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i marts 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår (AB-systemet).

Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer (nyt vindue), som repræsenterer byggeriets centrale aftaleparter.

De 14 organisationer blev i september 2014 enige om formuleringen af det kommissorium (nyt vindue), der, sammen med regeringens byggepolitiske strategi (nyt vindue) fra november 2014, danner grundlag for revisionsarbejdet. AB-systemet består af ”agreed documents”, hvilket betyder, at udvalget skal nå til enighed om alle ændringer i systemet.

De overordnede mål for revisionsarbejdet er beskrevet i kommissoriet.

Revisionsarbejdet i udvalget ledes af erhvervskvinden Lone Fønss Schrøder som formand. Revisionen af AB-systemet ventes at være afsluttet i maj 2018. 
AB-udvalget forventer at sende det reviderede AB-system i høring via hoeringsportalen.dk fredag den 2. februar 2018 med frist for høringssvar mandag den 12. marts 2018. I høringsperioden afholder AB-udvalget en konference onsdag den 21. februar 2018. 
Du kan læse mere om og tilmelde dig høringskonferencen på tbst.dk/AB.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller et sekretariat til rådighed for formanden og udvalget. Henvendelse til udvalget og dets formand skal ske via info@tbst.dk.

Baggrund
AB-systemet har en mere end 100 år lang historie bag sig. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardaftalevilkår ABR 89, AB 92 og ABT 93:

  • ABR 89 (”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere.

  • AB 92 (”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører.

  • ABT 93 (”Almindelige betingelser for totalentreprise”) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise.

Yderligere information, kontakt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Fuldmægtig, Sofie Grubb Turley // sgt@tbst.dk
Fuldmægtig, Kresten Nybo Gørtz // kng@tbst.dk

Revisionsarbejdet i udvalget ledes af erhvervskvinden Lone Fønss Schrøder som formand. Revisionen af AB-systemet ventes at være afsluttet i maj 2018.

AB-udvalget forventer at sende det reviderede AB-system i høring via hoeringsportalen.dk fredag den 2. februar 2018 med frist for høringssvar mandag den 12. marts 2018. I høringsperioden afholder AB-udvalget en konference onsdag den 21. februar 2018.