22.11.17 20:23

SKALSIKRING MOD TERROR BRAND OG INDBRUD

Interessen er markant stigende for løsninger, der kan sikre bygninger mod pludselige og ødelæggende begivenheder. Samtidig er der kommet nye krav om EU-certificering

Efterspørgslen på facadekomponenter og -systemer, der yder ekstra og optimal sikring mod hærværk, indbrud, sabotage og brand oplever stigende efterspørgsel over hele verden. Og Europa fører an.

Det konstaterer bl.a. Schüco International KG.
Baggrunden er tilstande på markedet og i det internationale samfund, som i flere årtier har været kendetegnet af politisk terror, civil uro, krigstrusler og stigende kriminalitet. 

Den udvikling var allerede i 2016 blevet så markant, at den fik Schüco International KG til at udgive en samlet oversigt over byggesystemer med særligt sigte på sikring. Det skete i samarbejde med schweiziske Jansen Building Systems AG.

Kataloget 'Sikkerhed: Brand -, indbruds -, skud - og sprænghæmmende systemer' er siden blevet genoptrykt flere gange, ligesom den nuværende udgave af printversionen på ny er 'udsolgt'.

Informationen kan stadig tilgås digitalt i en PDF-version. Det kan ske her (nordiskemedier.dk).

Interessen har en sammensat baggrund. Mens fokus på indbrudssikring har været konstant, er særligt interessen for brand - og eksplosionssikring intensiveret, udløst af politiske forhold og af nye krav til produktkontrol af tredjepart.

Den europæiske produktstandard for branddøre EN 16034 er trådt i kraft i 2016 med den betydning, at branddøre skal CE-mærkes som andre byggevarer og, at CE-mærkning er obligatorisk i hele EU. Elementerne skal certificeres efter EN16034, og ifølge de nye krav skal certificeringen ske i samarbejde med et notificeret og uafhængigt produktcertificeringsorgan.

Det har stor betydning for producenter af facadeelementer og for rådgiverne, som udarbejder specifikationerne. 

Læs hele artiklen på GLASINDUSTRIEN  

 

 

 

Foto: Svane Glas.

Foto: Schüco.