11.10.07 00:00

STÅLKONSTRUKTIONER - KORROSIONSBESKYTTELSE

Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de anvendte stålkonstruktioner. En væsentlig del af de konstaterede skader kan undgås, hvis de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede i projekteringen.
Erfaringsbladet gennemgår dels korrosionsprocessen og de ydre påvirkninger i forskellige miljøer, dels andre bygningsmaterialers indvirkning på ståls holdbarhed.
Herudover beskrives de enkelte ståltypers egenskaber og forskellige beskyttende foranstaltninger. 


BYG-ERFA blad (49) 07 08 02:Stålkonstruktioner – korrosionsbeskyttelse. Udg. af BYG-ERFA Byggeteknisk Erfaringsformidling, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup. Tlf. 44 89 06 40.