15.12.17 11:09

Støjforebyggelse siden 80' erne har båret frugt

Ny forskning blandt ansatte i 11 brancher med meget støj viser ikke nogen sammenhæng mellem de aktuelle støjniveauer og høretab. Høreværn, støjafskærming og anden forebyggelse ser ud til at have virket, siger forsker.

Der er ingen sammenhæng mellem arbejdsstøj og dårlig hørelse eller tinnitus blandt industriarbejdere, pædagoger, nedrivere og trykkerimedarbejdere.

Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital af 554 beskæftigede i  11 udsatte brancher. 
Undersøgelsen viser, at støjniveauet er faldet i ti ud af de 11 brancher i perioden fra 2001 til 2010. Samtidig angiver flere, at de bruger høreværn ved støj på mere end 85 decibel, som er grænsen for hvornår det er lovpligtigt at bruge høreværn. I 2001 brugte 70 procent høreværn, mens det i 2010 var 76 procent.  
- Konklusionen er ikke, at nu kan du tage høreværnet af og gå glad hjem i seng, for nu er støj sikkert. Men konklusionen er, at vi over en bred kam ikke kan se nogen skadevirkninger på øret ved de støjniveauer, vi har målt, og med den brug af høreværn, vi har fået indrapporteret, siger overlæge og forsker Thomas Winther Frederiksen fra Aarhus Universitetshospital.

Han har stået i spidsen for undersøgelsen, der er lavet med sparring fra blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Regler og love har virket

Forskerne har foretaget mere end 1000 støjmålinger ude på arbejdspladserne og undersøgt sammenhængen mellem støj, høretab og tinnitus for alle brancher under ét. 
Og ifølge Thomas Winther Frederiksen ser det ud til, at de regler og love om støj, som er blevet indført i 1980’erne har virket. Det er fx regler, der angiver, hvor længe man må opholde sig i støj, hvornår man skal bruge høreværn, og at støjen så vidt muligt skal afskærmes. 
- Vi kan se, at dem der havde deres første ansættelse i støj før 1980, havde en større risiko for høretab, end dem der blev ansat senere. Det er opløftende, at det kan betale sig at investere i arbejdsmiljø, siger Thomas Winther Frederiksen.

Støj er stadig et problem

Alligevel er støjproblemerne ikke løst: 
"Der er stadig skadelig støj på over 85 decibel på arbejdspladserne, men i mindre grad end tidligere. Så længe, der er det, er det et problem. Og så er det selvfølgelig et problem, at hver fjerde ikke bruger høreværn ved støjniveauer over 85 dB," siger han. 
Hvor mange af dem, der ikke bruger høreværn, som får dårligere hørelse, viser undersøgelsen ikke noget om. 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Flere og flere bruger høreværn, og det er blandt årsagerne til, at der i dag er færre med høretab. Foto: Colourbox

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem Øre,- Næse- og Halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro og Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har bidraget med sparring i opstartsfasen. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.