01.11.17 21:20

STORT EKSPORTPOTENTIALE I OVERSKUDSVARME FRA DATACENTRE

En afgørelse fra Skatteankenævnet har åbnet op for udnyttelse af overskudsvarme, der tidligere gik til spilde, både i Danmark og udlandet. Rambøll er rådgiver for Fjernvarme Fyn, der skal bruge overskudsvarme i en skala, der ikke er set før nogen steder i verden.

Det er nu blevet muligt for Facebook at levere gratis overskudsvarme fra deres datacenter i Odense til fjernvarmenettet i Odense til gavn for både klimaet og varmeforbrugerne. Det skaber et nyt stort salgs- og eksportpotentiale for danske virksomheder, da mulighederne for at gentage succesen andre steder er langt bedre, når der et referenceanlæg i fuldskala at vise frem. Det vurderer direktør for Energy Systems i Rambøll Tina Kramer Kristensen og Jan Strømvig, direktør for Fjernvarme Fyn og nyudnævnt formand for den danske organisation for fjernvarme-eksport, DBDH.   

”Mange lande ser på Danmark for tiden, fordi vi er gode til at tænke energisystemerne sammen og integrere store mængder vedvarende energi i den eksisterende infrastruktur. Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre er endnu en god showcase på en løsning på en global udfordring, og vi ser frem til at dele ud af vores erfaringer når anlægget kører i 2020,” siger Jan Strømvig.  

Rambølls direktør for Energi Tina Kramer Kristensen tilføjer, at der er et stort potentiale også i Danmark – hvor der både generelt er meget uudnyttet overskudsvarme i industrien og konkrete planer om andre store datacentre; bl.a. Apples i Viborg og Aabenraa og Googles i Fredericia. 

Første gang i storskala

Rambøll er teknisk rådgiver for Fjernvarme Fyn, der er ved at etablere en energicentral med store varmepumper til at hæve temperaturen på overskudsvarmen fra Facebooks datacenter, så den kan benyttes i fjernvarmenettet, der distribuerer varmen ud til Odenses borgere. 

Det bliver Danmarks til dato største varmepumpeinstallation, og udnyttelsen af ’datacenter-overskudsvarme’ er ikke gjort i denne skala før andre steder i verden. Projektet er et vigtigt skridt på vejen i forhold til sikre grønnere fjernvarme til forbrugerne.  

Svarer til mere end Aarhus’ varmebehov

Danmark er et ideelt sted at etablere denne type energicentraler: På vores breddegrader er der ikke jordskælv og tornadoer, og der er samtidig en ideel infrastruktur med særdeles høj forsyningssikkerhed, høj andel vedvarende energi i elforsyningen samt effektiv myndighedsbehandling og pålidelig og veluddannet arbejdskraft. 

”Når der samtidig er en lokal fjernvarmeinfrastruktur, der giver grundlag for at drage nytte af overskudsvarmen, så udnyttes energien dobbelt. Med andre ord, et nærmest perfekt match for både et stort datacenter og en fjernvarmeforsyning”, siger Tina Kramer Kristensen. 

Størrelsesordenen af det fulde potentiale fra de fire datacentre, der allerede nu er undervejs, svarer til mere end det samlede varmebehov i Aarhus. Realisering af dette potentiale afhænger dog bl.a. af den lokale fjernvarmeinfrastruktur og indpasningsmulighed, samt afgifts- og tilskudsforhold. 

Oveni potentialet fra datacentrene er der også overskudsvarmepotentiale fra den øvrige industri. Det er ifølge Dansk Fjernvarme også på niveau med Aarhus’ varmebehov. Overskudsvarmen i Danmark kan med andre ord levere et markant og klimavenligt bidrag til fjernvarmen. 

Læs mere

Yderligere information, kontakt:

Tina Kramer Kristensen, Direktør, Energisystemer
Telefon 51 61 81 84 // tikk@ramboll.com

Peter Kaarup Olsen, Seniorkonsulent - Rambøll, Fjernvarme og -køling
Telefon 51 61 17 19 // pko@ramboll.com

Det nye danske potentiale er opstået efter, at Skatteankenævnet i begyndelsen af september afgjorde en sag om afgifter på overskudsvarme fra datacentre. Inden afgørelsen skulle virksomheder som Facebook, Apple m.fl. betale for at levere varmen videre til fjernvarme og ofte endte det derfor med, at overskudsvarmen blev smidt i havet eller ud til gråspurvene.

Afgørelsen er godt nyt og vigtig i forhold til at tiltrække flere investeringer til en industri i vækst. Det kan være med til at opbygge kompetencer, som har eksportpotentiale for dansk knowhow og komponenter.