28.11.17 15:44

Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav

Billedet viser et stråtag med en hældning på kun 30°, der er under nedbrydning. Dette blad omhandler ikke konstruktionen under stråtagets bærende underlag.

Erfaringsblad (47) 17 11 24

Hvis et stråtag skal have en lang levetid, er det en forudsætning, at det er tækket på den rigtige måde med sunde, tørre materialer, og at det har en hældning på minimum 45°. Hvis hældningen er for lav, vil taget få en kortere levetid, fordi fugten trænger ind i stråtaget, og er det først opfugtet, vil det efter en periode falde sammen og rådne op på ganske kort tid.

Problemerne ses særligt i sommehusområder, hvor det er blevet almindeligt at lægge stråtage, fordi nogle lokalplaner foreskriver det, og fordi de passer fint ind i naturen. Men husenes rygningshøjde er ofte for lav til, at der kan opnås den nødvendige hældning.

Billedet viser et stråtag med en hældning på kun 30°, der er under nedbrydning. Dette blad omhandler ikke konstruktionen under stråtagets bærende underlag.

Det er ikke ualmindeligt at se stråtage med lav hældning, der er under kraftig nedbrydning ganske få år efter, at de er lagt. Nedbrydningen ses i overfladen som nedsunkne områder. Ved meget lave taghældninger ses nedbrydning over hele tagfladen og ellers typisk ved skotrender og kviste, hvor hældningen er lav.

 
Nærmere information, kontakt: 

Fonden BYG-ERFA – Byggetekniske erfaringer
email: info@byg-erfa.dk // telefon 82 30 30 22
Hjemmesider: www.byg-erfa.dk // Membran-erfa.dk

Gå til firmaets side i HFB.dk her

Billedet viser et stråtag med en hældning på kun 30°, der er under nedbrydning. Dette blad omhandler ikke konstruktionen under stråtagets bærende underlag.