29.01.18 13:52

STRÅTAGE - VÆLG DEN RIGTIGE HÆLDNING

I mange sommerhusområder er det blevet almindeligt at lægge stråtage, bl.a. fordi lokalplanerne i nogle kommuner foreskriver det.

Det kan medføre problemer, fordi stråtagene ofte bliver opført med for lav hældning – dvs under 45⁰. Hvis et stråtag skal have en lang levetid, skal det være tækket med sunde, tørre materialer og have en hældning på minimum 45°. 

Et nyt BYG-ERFA blad, ”Stråtage – taghældning, opbygning og afstandskrav”, beskriver vigtigheden af taghældningen, hvordan nedbrydningen opstår samt hvilke krav, der skal stilles til tækkematerialerne og metoder til brandsikring.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.

Nærmere information, kontakt: 

Fonden BYG-ERFA – Byggetekniske erfaringer
email: info@byg-erfa.dk // telefon 82 30 30 22
Hjemmesider: www.byg-erfa.dk // Membran-erfa.dk

Gå til firmaets side i HFB.dk her