18.04.13 15:23

Stråtagets kontor – hvad er det?

Jydsk og Dansk Tækkemandslaug er blevet enige om at drive et fælles branchekontor og et fælles blad – nu skal stråtaget for alvor markedsføres.

Stråtagets Kontor har en på én gang ambitiøs og meget enkel opgave: At fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark i løbet af de kommende 10 år. En kort og klar målsætning, formuleret af Dansk Tækkemandslaugs formand Henrik Henriksen forud for søsætningen af branchekontoret pr. 1. januar 2013.

Ambitiøst mål

”Hvis ikke hollænderne havde bevist, at det er muligt at reintroducere stråtaget til nybyggeri, så tror jeg, at ikke engang jeg ville turde have så ambitiøs en målsætning. Men i Holland blev der faktisk dobbelt så mange kvadratmeter tækket efter en ihærdig indsats fra deres branchekontor. Ganske vist var det før finans- og byggekrise, men hollændernes høje aktivitetsniveau i tækkebranchen er fortsat, også i de seneste år”, fortæller lederen af det nye kontor, DR-journalist og tidligere tækkemand Jørgen Kaarup.

 

Derfor er der grundlag for begrundet optimisme herhjemme. Der er mange udfordringer, faldgruber, opgaver og arbejde forude, og der skal ydes en solid indsats for at for at sætte tækkebranchen i fokus i offentligheden, herunder hos byggefirmaer, kunder og arkitekter. En af de store udfordringer bliver at sikre, at en stigende ordremængde ikke udelukkende går til udenlandske tækkefirmaer.

En ting ad gangen

”En ting ad gangen” bliver formentlig et slogan for Stråtagets Kontor.

En væsentlig nyskabelse er, at det nu bliver alle de tækkemænd, der bruger den billigste og mest udbredte brandsikring, Sepatec-dugen, der kommer til at finansiere branchens fælles kontor. Det vil sige at det ikke kun er de to laug, der trækker det økonomiske læs. Firmaet Carlo F. Christensen har fra 1. december lagt 5 kr. på hver kvadratmeter Sepatec, der sælges i Danmark, og denne ”afgift” lægger en solid bund under driften af Stråtagets Kontor.

Derfor er en af kontorets højst prioriterede opgaver at arbejde for at sænke afstandskravene for brandsikrede, stråtækte ejendomme. Dette vil fjerne én af hindringerne for at bygge nyt, og heldigvis er Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, i fuld gang med at se på området og har i foreløbige notater tilkendegivet, at afstandskravet kan sænkes.

Miljøfordele

En tilsvarende højt prioriteret opgave er at skaffe dokumentation for stråtagets miljømæssige fordele. Der er allerede god kontakt til Århus Universitet, og et projekt om stråtage, livscyklus, CO2 og klimabelastning og andre miljøforhold er ved at blive skruet sammen.

Det tredje, vigtige ben at stå på, før en markant markedsføring løber af stablen, er at forsøge at få bedre og billigere forsikringer. Det er lykkedes i både Holland og den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern at få præmierne på forsikring af brandsikrede, stråtækte ejendomme næsten ligestillet, så det må også kunne lykkes herhjemme. Det vil så vise sig, om vi – som i Tyskland – skal finde løsningen uden for Danmarks grænser.

Internationalt samarbejde

Det internationale samarbejde er også højt prioriteret, for en række udfordringer løses bedst på tværs af landegrænser. Derfor ligger sekretariatet for den internationale samarbejdsorganisation ITS (www.thatchers.eu) også i Stråtagets Kontor.

 

Download det seneste nummer af branchekontorets blad TÆK,
der udkommer fire gange om året, HER

 

Nærmere oplysninger:

Stråtagets Kontor

v/Jørgen Kaarup

Tlf. 21 25 91 88

E-mail: joergen@kaarup.eu

www.straatagetskontor.dk

Hollandsk brandstation med stråtag - det borger vel for brandsikkerheden?