28.11.17 15:43

Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger

I dette BYG-ERFA blad omtales membraners tilslutning til formure (skalmure), puds på udvendigt isoleret murværk/beton samt til lette vægge.

Erfaringsblad  (37) 17 11 25

I de senere år er der i flere tilfælde konstateret vandindtrængen og materialenedbrydning, hvor tagmembraner støder til ydervægge. Dvs., at der har manglet inddækninger, at de har været for lave eller har været uhensigtsmæssigt projekteret eller udført. I dette blad redegøres der for højder og montering af inddækninger, når tagmembraner sluttes til forskellige typer ydervægge.

Det påpeges, at i varme tage opnås der lufttæthed i tagkonstruktionen, når der sker en sammenklæbning af tagmembranen og dampspærren, der er ført op ad væggen. På billedet ses en facadepuds, som er nedbrudt som følge af vand- og frostpåvirkning, fordi tætningen fejlagtigt er forsøgt opnået uden inddækning, men blot med en fugemasse mellem facadepuds og tagmembran.

Hvor en tagmembran støder op mod en ydervæg, skal tilslutningen ske med en korrekt udformet inddækning for at undgå vandindtrængen. I dette BYG-ERFA blad omtales membraners tilslutning til formure (skalmure), puds på udvendigt isoleret murværk/beton samt til lette vægge. Membraners tilslutning til døre på tagterrasser samt tilslutning af membraner på grønne tage omtales kort.

 
 
Nærmere information, kontakt: 

Fonden BYG-ERFA – Byggetekniske erfaringer
email: info@byg-erfa.dk // telefon 82 30 30 22
Hjemmesider: www.byg-erfa.dk // Membran-erfa.dk

Gå til firmaets side i HFB.dk her

Erfaringsblad (37) 17 11 25