18.06.15 09:50

Tilgængelige boliger - indretning

SBi-anvisning 249: Lone Sigbrand og Philip Henrik Jensen, København, Statens Byggeforskningsinstitut, 1 udg. 2015

Denne anvisning behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. Anvisningen behandler boligens omgivelser, indretning og indeklima. Ved at følge anvisningen sikrer man sig, at man lever op til både kravene om tilgængelighed i bygningsreglementet og Almenboligloven, som stiller krav, der rækker ud over bygningsreglementets bestemmelser.

Denne anvisning behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige
for personer med funktionsnedsættelser. Anbefalingerne i anvisningen er rettet mod nybyggeri, til- og ombygninger samt bygninger, der ændres til boligformål.

Ved projektering af boliger skal der imidlertid tages højde for yderligere
lovkrav og anbefalinger, som ikke er omfattet af nærværende anvisning,
eksempelvis konstruktions- og brandkrav.
Når man planlægger nye tilgængelige boliger og forbedrer tilgængeligheden
i den eksisterende boligmasse, kræver det en konsekvent opfyldelse af de krav og anbefalinger, der findes på området. Det er en forudsætning for, at personer med funktionsnedsættelser kan få en velfungerende og aktiv hverdag. Blot en enkelt brist kan skabe unødige barrierer og forhindringer, der kan nedsætte graden af uafhængighed og muligheden for at være selvhjulpen.

Med omtanke og god planlægning kan flere mennesker med funktionsnedsættelser være mere selvhjulpne i egen bolig, besøge andre eller få besøg. Bygninger med god tilgængelighed er desuden lettere at bruge for ældre, beboere med barnevogne, i forbindelse med flytning mv.
Al erfaring viser, at de bedste resultater opnås ved at indarbejde tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser i alle byggeriets
faser fra program til udførelse samt at sikre en grundig og fyldestgørende
overlevering mellem de enkelte faser. Det er derfor vigtigt nøje
at gennemgå alle tilgængelighedskrav og anbefalinger under skitsering
og projektering af både nybyggeri og ombygninger af eksisterende
bebyggelse.

 

Køb den her

Kilde: SBi

Tilgængelige boliger - indretning. SBi-anvisning 249