25.09.17 14:07

TRÆfakta 13 Vindspærrer i facader

Vejledningen henvender sig til alle i byggeriet, der forhandler, projekterer eller udfører lette ydervægskonstruktioner.

MgO-plader er ind i mellem fortsat genstand for diskussion i medierne. Derfor har vi valgt at udgive en vejledning om vindspærrer i facader, som beskriver funktionskravene for vindspærrer med hensyn til diffusionsmodstand, fugt og brandmodstand.

Vindspærrer benyttes i lette ydervægskonstruktioner til at hindre gennemblæsning af isoleringen og deraf reduceret isolans. Den kan også fungere som brandmæssig beklædning og midlertidig afdækning i byggeperioden.

TRÆfakta 13 fokuserer særligt på at formidle de brandtekniske krav på en let forståelig måde. Vejledningen dækker meget bredt, da den gælder for både enfamiliehuse og andre bygninger i én etage samt for etagebygninger.

En lang række af de materialer, der kan anvendes som vindspærre i facader, er gennemgået for at give et overblik over deres egenskaber, herunder vindspærrenes miljøpåvirkning.

Vejledningen henvender sig til alle i byggeriet, der forhandler, projekterer eller udfører lette ydervægskonstruktioner.  

Køb hos Molio Bøger: TRÆfakta 13 Vindspærrer i facader, Træinformation, 2017, 23 sider. 

TRÆfakta 13 Vindspærrer i facader. Udgave: 1. udg. 2017, 23 sider