30.10.15 12:41

UNDGÅ FUGTSKADER VED NIVEAUFRI ADGANG

Monsterregn og skybrud forventes at forekomme hyppigere over de kommende år, og derfor bør bygninger i stigende grad sikres mod øget fugtbelastning.

Men fugtsikring af en bygning kan være vanskeligt at forene med bygningsreglementets krav om niveaufri adgang, der skal sikre lige adgang til bygninger for alle personer uanset eventuelle handicap. Ny rapport fra SBi giver anbefalinger til at opnå fugtsikker niveaufri adgang.

Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer

Rapporten belyser problematikken imellem hensynet til tilgængelighed og klimatilpasninger af bygninger og giver anbefalinger til, hvordan man opnår fugtsikker niveaufri adgang.
Forandringer i klimaet forventes at medføre stadigt større mængder nedbør og hyppigere regnskyl og skybrud, der vil øge fugtbelastningen af bygninger. Overholdes bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan det give yderligere risiko for fugtbelastning. Derfor er der behov for dokumenterede og robuste løsninger for fugtsikker niveaufri adgang til bygninger.

Denne rapport sammenfatter et litteraturstudium og eksempelsamlinger fra ind- og udland og beskriver klimascenarier og løsninger for vandafledning. Rapporten følges senere op af en SBi-anvisning.

Rapporten er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København som en myndighedsopgave for Energistyrelsen.

Se eller download rapporten 'Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer' (2015)


Forskere: Søren Ginnerup, Erik Brandt


Kilde SBi

SBi2015-19: 'Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer' (2015)