09.11.17 15:22

VÅDRUM EKSEMPELSAMLING - eksempler på præfabrikerede kabiner og elementer samt to in-situ løsninger

SBI 2017:14 rapport giver eksempler på, hvordan badeværelser er udført i form af hele kabiner eller præfabrikerede elementer

I denne rapport gives eksempler på, hvordan badeværelser udført i form af hele kabiner eller præfabrikerede elementer - hovedsageligt beregnet til brug i etageejendomme - kan planlægges og indrettes og udføres. Eksemplerne er fra vådrum udført i forbindelse med Projekt Renovering i 1990'erne.

Derudover er der eksempler på løsninger udført i 2000'erne og en dobbeltbundsløsning fra 2010'erne. De eksempler, der er vist i publikationen, kan ses som supplement til de eksempler, der er anvist i SBi-anvisning 252, Vådrum. Eksempelsamlingen er lavet for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) og Grundejernes Investeringsfond (GI).

Download publikationen (gratis): SBI 2017:14

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut - SBI