24.01.08 00:00

VEJLEDNING OG INFORMATION OM SIKKERHED PÅ HOTELLER

Sikkerheden på hoteller kan næsten ikke blive for god, og nu er der ny hjælp på vej til hotellernes ledelser og deres medarbejdere, så de bedre kan blive i stand til at skabe sikre og trygge rammer for gæster og personale.

Det er Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser (BAR Service), som har fået udarbejdet en ny branchevejledning om alarmering på hoteller.

DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har været rådgiver ved udarbejdelsen af materialet, som er fremstillet i samarbejde med arbejdsgivere og arbejdstagere – repræsenteret af organisationerne HORESTA og 3F.


Den nye branchevejledning afløser en tidligere vejledning fra 1991, der trængte til en grundig revision og opdatering. Vejledningen henvender sig både til hotellernes ledelse og til de medarbejdere, som har det daglige og praktiske ansvar for både kollegers og gæsters sikkerhed. Materialet handler ikke mindst om brandsikkerhed: Hvad er reglerne, hvad kan man gøre for at forebygge, og hvordan sikrer man korrekt og effektiv alarmering, evakuering og brandbekæmpelse? Men også andre farlige og truende situationer, som gæster og hotelpersonale kan blive udsat for, behandles. For eksempel: Hvad kan man gøre for at imødegå trusler, vold og røveri, og hvordan kan man afhjælpe ulykker ved brug af førstehjælp?
Endelig er det hensigten, at materialet skal kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Derfor sætter vejledningen som noget nyt fokus på arbejdspladsvurdering, psykisk arbejdsmiljø og hotellets sikkerhedsorganisation. 

Som supplement til den trykte vejledning, der er på 25 sider, er der udarbejdet nogle såkaldte actioncards. Der er tale om små huskekort i kreditkortstørrelse, som de ansatte på hotellerne kan have liggende i lommen og trække frem, hvis der pludselig opstår en nødsituation, hvor de er i tvivl om, hvad de skal gøre. Desuden er der produceret en særlig e-guide – dvs. en elektronisk interaktiv vejledning, som man kan se på internettet. E-guiden indeholder blandt andet en quiz, hvor hotelmedarbejderne kan teste deres viden om sikkerhed.   

 


Ny publikation: Alarmering på hoteller. Brand og trusler Branchevejledning for hoteller mv. 25 s. Udg. af Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser (BAR Service). Download vejledningen her: Hent her