24.10.17 13:33

Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner

Vejledningen har til formål at belyse de muligheder, ejere af en betonaltan har for at vedligeholde altanen og forebygge betonskader. Vejledningen kan bruges til at give bygningsejere en første indikation af, om deres betonaltaner bør undersøges nærmere.

Levetiden for altaner udført i beton kan variere kraftigt og vil afhænge af dels altanens miljømæssige eksponering (højde over terræn, orientering, saltning, vind og vejr), og dels den kvalitet, som altanen er opført i (afhænger både af materiale og udførelse).

Sammen med ovenstående vil omfanget og kvaliteten af de vedligeholdelsesforanstaltninger, der løbende udføres på altanen, være de parametre, der afgør altanens levetid.

Betonskader kan være dyre at udbedre, og der kan derfor være mange penge at spare ved at investere i forebyggende foranstaltninger fremfor at vente til skaderne opstår.

Når en skadet betonaltans restlevetid skal vurderes, vil en fagperson både vurdere hvorvidt altanen er kollapstruet og hvorvidt en reparation er rentabel i forhold til en udskiftning af altanen. Såfremt omkostningerne til udbedring af skader overstiger omkostningerne for en udskiftning af altanen inden for få år efter undersøgelsen, vil altanens levetid typisk vurderes at være opbrugt.

Hvor meget vedligeholdelsesarbejde, der skal til, og hvilken type af vedligeholdelses-foranstaltninger, der vil gavne mest, vil variere afhængig af, hvilken altantype der er tale om, men også afhængig af altanernes aktuelle tilstand og skadesbillede.

Nærværende vejlednings målgruppe er altanejere, som ikke nødvendigvis besidder teknisk og/eller betonfaglig viden.

Formålet med vejledningen er dels at belyse de muligheder, du som ejer af en betonaltan har, for at vedligeholde din altan og forebygge betonskader og dels at identificere eventuelle nedbrydningskendetegn med henblik på at få iværksat udbedrende foranstaltninger i tide.

Hent "Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner"

Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner