08.08.17 15:19

Vejledninger om performancetest skifter navn – og kan nu regne

Tre vejledninger fra Videncentret om ’performancetest’ skifter nu navn til ’funktionsafprøvning’.

Tre vejledninger fra Videncentret om ’performancetest’ skifter nu navn til ’funktionsafprøvning’. De handler om afprøvning af henholdsvis naturgasanlæg, fjernvarmeanlæg og ventilationsanlæg.

Ændringen sker, fordi det fra 1. juli 2017 vil blive præciseret i BR, at der er krav om netop funktionsafprøvning af tekniske anlæg før ibrugtagning.

Desuden er PDF versionerne af de tre vejledningerne blevet videreudviklet, sådan at du ved at indtaste konkrete værdier kan foretage beregninger direkte i PDF’erne til brug i de enkelte test.   

Funktionsafprøvning 

Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. De er en nødvendig del af en samlet performancetest og forebygger mange af de problemer, som bygherrerne typisk kan opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse. Beboerne vil ikke opleve gener, og desuden vil bygherren overtage en bygning, hvor de driftsansvarlige kan koncentrere sig om at drifte bygningen fra dag 1 og kan undgå at bruge tid på at at udbedre fejl og mangler på ventilationsanlægget.

 

Ny vejledning om funktionsafprøvning

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har også udgivet en ny vejledning om funktionsafprøvning af bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygninger. 

 

 

 

Tre vejledninger fra Videncentret om funktionsafprøvning.

Ny vejledning om funktionsafprøvning fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen