28.11.17 15:19

Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge

I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem regnskærmens spalter og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren.

Erfaringsblad (21) 17 11 27:  Bladet beskriver, hvordan en vurdering af forskellige typer regnskærmes grad af åbenhed kan hjælpe med til at vælge den rigtige vindspærre i den aktuelle situation.

De anførte forhold i bladet omhandler kun vindspærrer af uorganiske pladematerialer, dvs. pladetyper baseret på cement, kalciumsilikat samt gipsbaserede plader uden karton.
På billedet ses en regnskærm af skærmtegl.


I lette ventilerede ydervægge konstateres det undertiden, at regnvand passerer igennem åbninger (ofte spalter) i regnskærmen og trænger ind til – og også ofte gennem – vindspærren.
Det ventilerede hulrum mellem regnskærm og den diffusionsåbne vindspærre er normalt 20-25 mm og e etableres i form af afstandslister af træ eller metal - normalt placeret over lodrette samlinger i vindspærren. Åbninger kan være placeret ved regnskærmens top og bund samt som åbninger i regnskærmen. Det ventilerede hulrum vil medføre, at der kan ske en udligning af vindtrykket over regnskærmen. Herved opnås, at regnvand ikke – eller kun i ringe omfang - vil blive drevet gennem åbninger i regnskærmen af vindtrykket. Langt den største del af vindtrykket på væggen optages af vindspærren, som derfor skal være så vindtæt som mulig – helst helt tæt – for at forhindre luftstrømning i isoleringsmaterialet med unødigt varmetab til følge. 

Årsagen er ofte, at regnskærmen ikke yder den forudsatte beskyttelse, eller at vindspærren ikke har den fornødne luft- og vandtæthed. Endvidere kan vindspærrens bestandighed være utilstrækkelig. Yderligere har det vist sig, at inddækninger over vinduer og døre kan mangle eller være mangelfulde. En let ventileret ydervæg fungerer normalt efter to-trinstætningens princip [1], dvs., at langt de største slagregnsmængder afvises af regnskærmen, og kun mindre vandmængder kan eventuelt trænge igennem åbninger i regnskærmen ind til et ventileret hulrum, men i værste fald kan de også nå den diffusionsåbne vindspærre.

Nærmere information, kontakt: 

Fonden BYG-ERFA – Byggetekniske erfaringer
email: info@byg-erfa.dk // telefon 82 30 30 22
Hjemmesider: www.byg-erfa.dk // Membran-erfa.dk

Gå til firmaets side i HFB.dk her

Erfaringsblad (21) 17 11 27: Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge