11.01.08 00:00

VISUELT BYGNINGSREGISTER I KØBENHAVN

Københavns Kommune har i samarbejde med Kulturministeriet udviklet et elektronisk bygningsregister – ”Visuelt bygningsregister i København.” Registret afløser de tidligere Bydelsatlas, og kan på billig og effektiv vis oplyse om en bygnings bevaringsværdi og tilstand. Det har været under udvikling siden 2005, og er nu klar til brug. Alle data i registeret ligger frit tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/visueltbygningsregister 

Der findes mellem 10 og 40 billeder for hver bygning samt bygningsdetaljer, oplysninger om bygningernes udvendige tilstand samt en arkitektonisk vurdering.
Registrets vurdering af bygningernes udvendige vedligeholdelsestilstand er i en test sammenlignet med andre bygningsrapporter, og træfsikkerheden er meget høj. Registret kan således erstatte bygningsrapporter, der er over 30 gange dyrere, når det drejer sig om indledende undersøgelser i et område.
Til forskel fra bygningsregistranten i bydelsatlasene omfatter det visuelle bygningsregister alle bygninger i de undersøgte områder. Registranten er databaseret, hvilket gør det nemmere at ajourføre registreringen og analysere de undersøgte områders bygningsmæssige kvalitet.
I den udstrækning, der er økonomisk dækning, vil ”Visuelt bygningsregister i København” fortsat registrere områder, hvor der er planlagt nye områdeindsatser som led i byfornyelse, områdeudvikling eller særlige lokalplanopgaver. Derudover har Københavns Kommune et ønske om systematisk at ajourføre vurderingerne på alle bygninger, der i den gamle SAVE-registrering havde fået bevaringsværdi 1-4. 

Det er også relevant at nyregistrere almene boliger og bygninger med kulturhistorisk betydning. Lige nu arbejdes på at linke ”Visuelt bygningsregister i København” sammen med Kulturarvsstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark - også kaldet FBB. 


Yderligere oplysninger:
Projektleder Lasse Bengtsson,
tlf. 33 66 13 17 og e-mail:
lasben@tmf.kk.dk
www.kk.dk/visueltbygningsregister