17.01.18 14:36

175.000 ton havnesediment fra Esbjerg Havn håndteret på rekordtid

På kun seks måneder er tonsvis af havnesediment blevet håndteret i Esbjerg. En epokegørende løsning, der vil danne skole for lignende projekter i fremtiden, lyder det fra miljøchef.

175.000 tons havnesediment fjernet på et halvt år. Det lyder utroligt, men er ikke desto mindre blevet gennemført på Esbjerg Havn, hvor myndighederne havde fastsat den stramme tidsplan.

En opgave af det omfang vil normalt tage flere år at gennemføre. Men i Esbjerg havde man ikke tid til at vente i årevis, for vindmølleindustrien stod klar til at tage et større areal på havnen i brug så hurtigt som muligt.

Nytænkende metoder

For at nå i mål med opgaven tog RGS Nordic, der er eksperter i at håndtere jord, bygge- og anlægsaffald, nytænkende metoder i brug.

"Vi kom på den ide at stabilisere det opgravede og meget ”levende” sediment fra havnen med cement, så det blev muligt at håndtere. Vi blandede det med andre ord op med cement, oppe på land," siger Jens Arre, miljøchef fra RGS Nordic, og uddyber:

"Vi lagde det opgravede havnesediment i bassiner på cirka 7.000 kvadratmeter, hvorefter vi bredte cement ud over og fræsede det ned, så det hele blev blandet godt sammen. Dagen efter tog vi analyser af blandingen for at dokumentere indholdet af forurening, hvorefter materialet kunne nyttiggøres i anlægsprojekter."

RGS Nordic har flere centralt beliggende behandlingsanlæg til at håndtere jord og bygge- og anlægsaffald, også i Esbjerg. Og det var her, de sammen med et lokalt rederi udviklede den succesfulde løsning med at stabilisere det opgravede havnesediment, og det endda på rekordtid.

175.000 tons hårfin balance

Sedimenter er blødt, flydende og er ikke stabelbart, og har derfor ikke bæreevne til bygge- og anlægsarbejder.

Når man skal bortskaffe havnesediment, har de gængse metoder ellers været, at sedimentet sejles ud og hældes tilbage på havbunden - en såkaldt klapning. Eller ved at bortskaffe det til deponi. Men i Esbjerg blev den nye, alternative løsning introduceret.

"Udfordringen her lå i den store mængde sediment, som skulle håndteres, og den hårfine balance med at finde den rette mængde cement, idet blandingen hverken måtte blive for blød eller for hård," siger Jens Arre om rekordløsning på Esbjerg Havn.

En epokegørende løsning

Metoden med at stabilisere med cement er kendt fra anlægsarbejde, hvor man ofte stabiliserer problematisk jord i forbindelse med nye vejanlæg.

"Projektet på Esbjerg Havn er meget nytænkende. For vi ændrede ved vores sædvanlige praksis på den type projekter. Det var vi nødt til på grund af tidsrammen. Faktisk viser det benspænd sig at ende ud med en epokegørende løsning, som vil være eksempel til efterfølgelse på lignende projekter i fremtiden," slutter Jens Arre.

Yderligere information, kontakt:

RGS Nordic  
Tlf. 88 77 90 00
email:  info@rgsnordic.com / web:  www.rgsnordic.com/

På Esbjerg Havn blev 175.000 tons havnesediment stabiliseret ved at tage nytænkende metoder i brug.