02.03.17 13:39

3 taghaver med hver deres tema

I studiemiljøet på Professionshøjskolen UCChar Malmos skabt hyggelige udeområder i 3 taghaver med hver deres tema.

I studiemiljøet på Professionshøjskolen UCChar Malmos skabt hyggelige udeområder i 3 taghaver med hver deres tema; sansehaven, terapihaven og forsøgshaven. I mellem bygningerne har vi anlagt 4 gårdrum.

Alle er etableret på betondæk med membran. Ca. 1500 m² betonfliser er lagt på hhv. flisefødder samt en letvægtsopbygning. Opgaven indeholder også ca. 250 m² plantebede.

Alle materialer er hejst op til de 7 haver og bla. står et drivhus på den sydligste taghave som er specielt forankret pga. høj vindpåvirkning.

Fakta:

Sted: UCC, Carlsberg Byen
Bygherre: UCC Professionshøjskolen
Landskabsarkitekt: JJW Arkitekter
Opgavens omfang
Betonfliser: 1.500 m²
Plantebede: 250 m²
Plantebede: 250 m²

Yderligere information, kontakt:

Zinco Danmark A/S
Telefon: 86280466
E-mail: salg@zinco.dk
Hjemmeside: www.zinco.dk

Læs mere om Zinco Danmark A/S på HFB.dk