20.12.18 14:20

7 nye erfaringsblade fra BYG-ERFA

BYG-ERFA har udgivet 7 nye erfaringsblade om brandsikring af boligskel, fiberarmerede cementbaserede tagplader, krybekældre, revner i sokkelpuds, dampspærrer og tagterrasser

Brandsikring af boligskel - ved sammenbyggede enfamiliehuse

Brandsikring af boligskel - ved sammenbyggede enfamiliehuse
(22) 181206
Erfaringsbladet belyser, hvilke brandkrav, der stilles til et boligskel i sammenbyggede enfamiliehuse, hvor skellet fungerer som brandadskillelse mellem boligerne. Desuden anvises sikring mod vandret brandspredning.

Fiberarmerede cementbaserede tagplader -  afrensning og malebehandling

(47) 181207

Tage af asbestfrie fiberarmerede cementbaserede tagplader kan normalt holde i mange år. Med tiden bliver tagpladerne begroet med mos og alger, og en eventuel overfladebehandling bliver slidt. Tagpladerne kan friskes op med maling, men kun hvis pladerne er i god stand. Erfaringsbladet beskriver nogle af forudsætningerne for at opnå et godt og holdbart resultat.

Krybekældre - ombygning til terrændæk

(22) 181208

Når udeluftventilerede krybekældre bliver efterisoleret, ændrer klimaet i kælderen sig i ugunstig retning, og der kan opstå skimmelvækst og muglugt i de overliggende rum. Erfaringsbladet advarer mod efterisolering af træbjælkelag over en velfungerende krybekælder, og beskriver ombygning til terrændæk som et alternativ.

Revner i sokkelpuds på letklinkerblokke

(12) 181209

I nybyggede huse opstår der undertiden fine revner i pudsen på sokler opmuret af letklinkerblokke mindre end et år efter, at husene er opført.  Erfaringsbladet beskriver årsagerne til, at revnerne er opstået, hvordan revnerne kan afhjælpes, samt hvordan de kan forebygges.

Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve

(23) 181210

I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved inddækninger på tagterrasser. Det skyldes ofte, at inddækningshøjden mod dør- og facadepartier er for lav. Erfaringsbladet gør rede for, at det er  nødvendigt  at projektere en øget højde på etageadskillelse og gulvopbygning for at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde.

Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer

(23) 181211

En tagterrasses tæthed afhænger af opbygningen og detaljerne i konstruktionen. Erfaringsbladet redegør for principper ved opbygning af tagterrasser og gennemgår konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.

To dampspærrer – ved nybyggeri og renovering

(39) 181212

To dampspærrer kan forekomme i lagdelte konstruktioner ved både renovering og nybyggeri. Erfaringsbladet beskriver, hvorfor det ved renovering i langt de fleste tilfælde er unødvendigt at punktere eller fjerne den ene dampspærre. Bladet giver eksempler på konstruktioner med to dampspærrer og forklarer, hvordan årsagerne til fugtproblemer kan identificeres og udbedres.


Nyt website i det nye år

BYG-ERFA lancerer et nyt website i begyndelsen af det nye år. Udover, at sitet får en mere overskuelig grafik får det:

  • en ny søgefunktion, der via bygningsdel, materiale eller problem gør det let at finde de enkelte blade
  • en favoritfunktion, der gør det nemt at genfinde de blade, du oftest bruger
  • en brugeradministreret profilside, så du selv kan administrere dit abonnement
  • Abonnerer du på BYG-ERFAs elektroniske nyhedsbrev, hører du nærmere om det nye website til januar.

LÆS MERE OM BYG-ERFA PÅ HFB