24.10.17 22:53

Bæredygtig solafskærmning - en dynamisk del af facaden

Stop varmen inden den kommer ind med dynamisk solafskærmning. Kun med en udvendig solafskærmning får du optimal udnyttelse af din afskærmning – både energi- og indeklimateknisk. Med brug af særlige beregningsprogrammer kan Acrimo opstille flere forskellige scenarier, der viser effekten af forskellige typer solafskærmning – både screens, faldarmsmarkise og andre typer solafskærmning, og derudfra rådgive om den bedste løsning.

Simulation af effekten ved forskellige typer af solafskærmning

Ud fra beregningerne kan der gives helt konkrete tal på, hvad de forskellige løsningstyper betyder for varmeudviklingen i et lokale afhængigt af, om man bruger solafskærmning, køling, begge dele eller ingen af delene. På den måde er det muligt at beregne energibesparelsen ved montage af solafskærmning i forhold til drift af køling og ventilation. Derudover er der mulighed for at dimensionere køle-  og ventilationskapaciteten til et mindre behov. Beregningerne har afgørende betydning for og effekt på CO2- udledning. Hertil kan beregningerne også simulere brug af forskellige farver på eksempelvis screens, og hvilken effekt det vil have. Det kalder Acrimo for bæredygtig solafskærmning - en dynamisk del af facaden.

Kun med udvendig solafskærmning kan man stoppe varmestrålingen, inden den kommer ind. Med en integreret brugervenlig styring af solafskærmningen sikres optimering af energiforbruget i kombination med udnyttelse af naturligt dagslys. Brugerstyring en vigtig faktor og det er altafgørende, for den samlede effektivitet og komfort, at der opstilles den helt rigtige balance mellem automatisk styring og individuelle behov for lys, skygge og varme. Ved at integrere brugervenlig styring af solafskærmningen sikres optimering af energiforbruget i kombination med udnyttelse af naturligt dagslys.

Brugerstyring påvirker produktiviteten

Brugerstyring og intelligent udnyttelse af glas og solafskærmning har en positiv indflydelse på sundhed og produktivitet. Undersøgelser viser, at elever lærer hurtigere, og at hospitalsindlæggelser er kortere, såfremt det er muligt at kigge ud. Ved brug af dynamisk solafskærmning reduceres behovet for kunstig belysning hele året rundt med op til 80 %.

Løsninger til såvel udvendigt som indvendigt

I nogle bygningstyper og -designs er det ikke praktisk eller visuelt optimalt at benytte udvendig solafskærmning. Indvendige løsninger kan, på linje med de udvendige løsninger, integreres i bygnings-styringen, men der er selvfølgelig også mulighed for at vælge manuelle løsninger.

Læs mere om Acrimo og BÆREDYGTIG SOLAFSKÆRMNING.

Acrimo udstiller på Building Green i Forum på stand nr. 82.


Yderligere information, kontakt:

Acrimo A/S
Tlf. 46 59 07 77
Mail: info@acrimo.dk
Mail: www.acrimo.dk                                   

Om vinteren reduceres varmebehovet ved at udnytte solens stråler gennem vinduesfacaderne. Omvendt kan man om sommeren blokere strålevarmen fra solen i dagtimerne og lade bygningen afkøle om natten.

En del af de indvendige løsninger omfatter mørklægningsgardiner til for eksempel auditorier eller andre steder, hvor der i perioder er behov for næsten absolut mørke.

Dansk producerede og tilpassede løsninger til den konkrete opgave, der håndterer æstetiske, tekniske og brugermæssige forhold, og som samtidig opfylder fremtidens krav og behov.