25.04.18 08:55

Bæredygtigt eksperimentbyggeri – innovationsnålestik eller forandring i praksis?

Byggesektoren har i de senere år gennemført mange bæredygtige eksperimentbyggerier, bl.a. med fokus på energieffektivitet, indeklima og genanvendelse af materialer. Eksperimentbyggeri er en vigtig vej til at udvikle og afprøve nye løsninger i 1:1 i praksis, indhente brugererfaringer fra drift, og efterfølgende dele viden i branchen. Men spørgsmålet er, om der er tale om enkeltstående 'innovationsnålestik', eller om eksperimenterne er med til at skabe en bredere, grøn omstilling i byggeriet?

Vi kalder det 'eksperimentbyggeri' som samlet betegnelse for forsøgsbyggeri, demonstrationsprojekter, afprøvning af teori i praksis. Nye produkter og byggetekniske løsninger kan udvikles og afprøves gennem laboratorietest og simuleringer, men i et eksperimentbyggeri afprøves nye løsninger i en helhed, i samspil med resten af byggeriet – og ikke mindst på brugere i praksis. 
Eksperimentbyggeri har altid spillet en vigtig rolle i byggeriets innovationsdynamik, især når det gælder bæredygtige temaer. Det måske første eksempel var 0-energihuset på DTU, som blev udviklet i kølvandet på oliekrisen i 1973. Siden da har byggeriets aktører udviklet nye bæredygtige løsninger som en integreret del af at designe og opføre konkrete byggerier. Også VELUX og Realdania har igennem de senere år gennemført en række eksperimentbyggerier.

VELUXs eksperimentbyggerier

VELUX gruppens første eksperimentbyggerier var energirenovering af boligblokke i Moskva og Skt. Petersborg for 20 år siden. Inspireret heraf fulgte diverse danske projekter med fokus på energirenovering, som prefab tagpåbygning, som systemløsning, og i renoveringsprojekter af skoler, kulturhuse og boliger.

VELUX-gruppen har nu deltaget i 27 eksperimentbyggerier i 12 lande, og indsamlet viden om resultater, erfaringer, og især brugernes feedback. De akkumulerede resultater danner udgangspunkt for det seneste eksperimentbyggeri, RenovActive i Bruxelles, en renovering af socialt boligbyggeri med fokus på sundt indeklima indenfor rammebeløbet. Brugertest er i gang, og de første resultater deles i efteråret 2018. Kernen i projektet er skalering og replikering med syv principper, som kan anvendes i efterfølgende renoveringer.

Realdanias eksperimentbyggerier

Realdania gennemfører eksperimentbyggerier i eget regi gennem datterselskabet Realdania By & Byg. Realdanias historie med bæredygtige eksperimentbyggerier startede for alvor i 2007 med projektet Energiparcel i Tilst ved Aarhus, som omfattede energirenovering af fire traditionelle 70’er parcelhuse med fokus på forskellige løsninger til forskellige budgetter.
I 2013-2014 opførte Realdania Mini-CO2-husene i Nyborg, seks eksperimenterende parcelhuse, der på hver sin måde viser, hvordan man kan reducere ressourceforbruget og CO2-udledningen, når man bygger parcelhuse.

I det seneste eksperimentbyggeri, Sunde Boliger i Holstebro, afprøves forskellige metoder til at opnå et sundt indeklima i tre nybyggede huse i en rækkehusbebyggelse med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Husene venter nu på at tre testfamilier flytter ind og indeklimaløsningerne for alvor bliver afprøvet.

Fra nålestik til forandring i praksis

Erfaringen har vist at der er en risiko for at eksperimentbyggerier forbliver netop eksperimenter og enkeltstående eksempler, som vækker opmærksomhed i en periode, men som ikke nødvendigvis sætter sig dybere spor i hvordan vi bygger. Så hvordan kommer vi fra nålestik til bredere forandringer i vores byggekultur? Baseret på vores erfaringer i VELUX og Realdania kan vi se i hvert fald tre udfordringer:

For det første...

...skal vi styrke læringen fra eksperimenterne. Vi ved, at der er behov for at styrke den objektive erfaringsopsamling fra eksperimentbyggerierne, så vi får en reel afprøvning af, om eksperimentets hypotese nu holder eller ej. Især er det vigtigt at fokusere på brugsfasen og få en dybere forståelse af, hvordan huset fungerer i praksis med brugere og hverdagsliv. Vi kan fx se hvor afhængig energieffektiviteten er af brugen af huset, og spørgsmålet er, om vi har nok viden om fleksibilitet i anvendelse, styring, feedback til brugere osv.

For det andet...

...skal der arbejdes mere intensivt med videnspredning og skalering af de nye løsninger. Viden vokser ved at blive delt, og resultater og konklusioner fra mange eksperimenter er blevet samlet og delt i byggesektoren over årene. Men gode løsninger bliver ikke automatisk taget i brug af andre, derfor skal de byggetekniske eksperimenter også indeholde overvejelser om forretningsskabelse, salgskanaler osv. – det er et felt, der sjældent er fokus på eller kræfter til i de fleste eksperimentbyggerier.

For det tredje...

...gør eksperimenter det sjældent alene – og da slet ikke ét eksperiment – der skal mere til for at skabe innovation for alvor og grøn omstilling. Eksperimenter skal tænkes ind i en sammenhæng og gå hånd-i-hånd med ændringer i regler og rammebetingelser, kompetenceudvikling, forskning, procesudvikling, og især skalering i markedet.

Læs hele blogindlæg af Lone Feifer, director of sustainability and architecture, VELUX, Jørgen Søndermark, projektleder, Realdania By & Byg og Lennie Clausen, programchef, Realdania.

Upcycle House er en del af et stort udviklingsprojekt: MiniCO2 Husene. Projektet omfatter i alt seks parcelhuse, som hver især illustrerer forskellige aspekter af reduktion af CO2-udledning i hhv. opførelse, drift og vedligeholdelse af et hus. Foto: JesperRay, Realdania Byg & Byg.

Bolig+ eksperimentbyggeriet i Søborg stod færdig i 2015 og er et energiproducerende og indeklimavenligt etagebyggeri, og som bl.a. eksperimenterer med ny batteriteknologi. Bolig+ i Søborg, energineutral byggeri. Foto: Kira Ursum, Realdania Byg & Byg.