01.04.16 15:12

BoligJobordningens ukendte fætter giver ekstra penge til energirenovering

Sammen med det nye håndværkerfradrag har det mere ukendte energitilskud fra forsyningsselskaberne gjort energirenovering billigere. Ifølge Byggefirma i Vejle fører det til ekstra investeringer.

Genindførelsen af den populære boligjobordning var en af Venstreregeringens første gerninger. Fra årsskiftet fik ordningen et grønnere tilsnit, og der stilles nu krav til, at boligprojekterne har energiforbedrende eller klimatilpassende karakter, før husstanden indkasserer fradraget på 12.000 per person.

 

Hvad de færreste boligejere ved, er, at der findes endnu en tilskudsordning, som ligeledes belønner energibesparende ombygninger af hjemmet. Energiselskaberne er nemlig forpligtet til at give tilskud til efterisolering af lofter, hulrumsisolering eller udskiftning af vinduer med 35 skattefrie øre per sparet kilowatttime.

 

"Vi vurderer, at 80 procent af boligejerne ikke kender til energiselskabernes tilskudsordning. De få, der kender til den, aner ikke, hvor meget tilskud de egentlig er berettiget til. Faktisk kan man i gennemsnit opnå et dobbelt så højt tilskud, som man selv indberetter – simpelthen fordi de færreste kender alle reglerne," fortæller Martin Thomsen fra Energitilskud Danmark.

 

Ekstra tilskud giver yderligere renovering

Byggefirmaet Ove Jensen i Vejle har i de første måneder af året oplevet en stigende aktivitet med energirenoveringsopgaver – særligt på grund af det nye håndværkerfradrag. Kun enkelte spørger imidlertid til energiselskabernes tilskudsordning.

 

"BoligJobordningen har fået enormt meget omtale i medierne, og vi oplever, at mange kunder af den årsag er interesseret i at høre om energibesparelser. Når vi så fortæller om Energistyrelsens tilskudsordning, bliver de positivt overraskede. I mange tilfælde har de ekstra penge fået kunderne til at lave yderligere renovering af huset," siger ingeniør Henrik Jensen fra Byggefirmaet Ove Jensen.

 

Interessen kommer fra både boligejere samt private og offentlige virksomheder. Ifølge Henrik Jensen hænger efterspørgslen tæt sammen med det generelle opsving i økonomien. Opgaverne fordeler sig hovedsageligt mellem nye vinduer, efterisolering af loft og hulrumsisolering, men der gives også tilskud til en lang række andre tiltag, eksempelvis udskiftning af varmekilde, isolering af varmerør og installering af nye radiatortermostater.

 

"Vi er sikre på, at interessen også stiger i fremtiden – i hvert fald i 2016 og 2017, hvor BoligJobordningen indtil videre er gældende. Men det er jo en generel tendens, at vi danskere værner mere om miljøet, og hvis vi samtidig kan spare penge gennem et lavere forbrug, er det jo blot win-win," mener Henrik Jensen.

 

Ifølge Dansk Byggeri kan omkring 35 procent af al renovering kategoriseres som energirenovering.

 

Byggefirmaet Ove Jensen A/S udfører traditionelt tømrer- og snedkerarbejde samt påtager sig byggerier i fag-, hoved og totalentreprise. Under navnet VejleTrappen® produceres desuden individuelt tilpassede trætrapper. Virksomheden er grundlagt i 1978 og tilsluttet Byg Garanti. www.ovejensenas.dk