30.10.18 10:57

BRANCHEVEJLEDNING FOR ENERGIBEREGNINGER

Ny, udvidet udgave af ’Branchevejledning for energiberegninger’ har mere information om inputparametre, detaljerede metodebeskrivelser samt eksempler på, hvordan vejledningen kan bruges i praksis.

I den nye udgave af Branchevejledning for energiberegninger kan du finde gode råd om, hvordan man får retvisende energiberegninger af besparelser ved energirenovering.

- Hvordan håndteres det interne varmetilskud fra personer og el-apparater mest fornuftigt?
- Hvordan bestemmes middelværdier for luftmængder og SEL-værdi?
- Hvordan fastlægges U-værdien for en konstruktion, som ikke umiddelbart kendes?

Formålet med vejledningen er at skabe tillid til beregninger af energiforbrug før og efter en energirenovering for derved at give bygningsejere større motivation for at investere i efterisolering, nye vinduer eller nyt ventilationsanlæg. 
Ud over at være en trin-for-trin-guide er vejledningen dermed også et oplæg til kommunikation mellem bygherrer og rådgivere om udfordringerne ved energirenovering af bygninger.

Læs mere om branchevejledning for energiberegninger 

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut | Aalborg Universitet København

Denne version 2.0 af Branchevejledning for energiberegninger er en udbygning af version 1.0 fra juni 2014.