08.02.18 11:46

Bygningsreglement BR18

Bygningsreglement 2018 - BR18 - bog. Forfatter: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Molio, Februar 2018. Kr. 220,00 (ekskl. moms)

Det nye i BR18

Udover større strukturelle ændringer bliver det i BR18 lettere for brugerne at se, hvilke krav, der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad hensigten med de enkelte bestemmelser er. Fx vil de tekniske kapitler blive afløst af individuelle vejledninger for specifikke emner. Her beskrives standardløsninger, som overholder reglerne og det gøres tydeligt, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst. Derudover giver BR18 os vigtige præciseringer i forhold til dokumentation af såvel dagslysforhold i bygninger, som tilstrækkeligt udsyn til omgivelser. 

Baggrund om BR18

Bygningsreglement 2018 er det kommende regelsæt for byggeri i Danmark. BR18 beskriver i detaljer, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt byggeriet blev opført.

Leveres også som: Bygningsreglement 2018 - BR18 - ringbind

 

Køb Bygningsreglement 2018 - BR18 - bog hos Molio Bøger