25.01.16 12:35

C.F. Møller designer nye stoppesteder

C.F. Møller Design har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab udviklet et nyt design til busstoppestedsudstyr i Region Nordjylland. Nu er de første enheder leveret til forskellige kommuner i Nordjylland, og mange følger efter i de kommende måneder og år. C.F. Møller og Nordjyllands Trafikselskab (NT) gør nu en indsats for at forstærke den kollektive trafik over for både eksisterende og potentielle kunder. Derfor har de to parter nu udviklet et nyt design for busstoppestederne i Nordjylland.

"Stoppestederne spiller en vigtig rolle i den samlede rejseoplevelse. For os har det derfor været helt afgørende, at vi fik udviklet et koncept for stoppestederne i et moderne, karakterfuldt og langtidsholdbart design, som samtidig løfter komforten for Nordjyllands Trafikselskabs mange kunder," forklarer Jon Brøcker, afdelingschef for C.F. Møller Design.

Tidligere har Region Nordjylland været præget af, at hver kommune gennem årene har valgt forskellige løsninger med den konsekvens at stoppestederne er meget uens i design, komfort og udstyr. Derfor bakkede de nordjyske kommuner op om NT’s ønske om et ensartet udtryk for fremtidens stoppesteder.

En fælles ansøgning til Trafikstyrelsen om støtte til opgradering af stoppesteder for ca. 22 mio. kr. har banet vejen for det nye, fælles design.

Åben designproces

Opgaven blev indledt med udarbejdelse af et designbrief, der satte rammerne for designopgaven med de mål, Nordjyllands Trafikselskab havde for funktion, design, komfort og branding. I samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de nordjyske kommuner har C.F. Møller Design herefter i en åben proces videreudviklet designet og kravene til de enkelte udstyrsgrupper.

"Det var en rigtig god proces, hvor forskellige muligheder blev afprøvet, og hvor de erfaringer, som kommunerne havde, blev medtaget i produkterne, så vi i dag står med en løsning, der opfylder kravene til design, komfort og funktionalitet," siger Ole Schleemann, underdirektør i NT.

Samarbejde med leverandøren

Designfasen mundede ud i en designmanual med tilhørende arbejdsbeskrivelse, der fastlagde grundprincipperne i designet og dannede grundlag for et EU-udbud. Formen gav de bydende leverandører mulighed for at bidrage med erfaring og viden, så der samlet set er opnået den bedste løsning til den bedste pris. VEKSØ A/S vandt udbuddet og i et samarbejde er de enkelte produkter blevet færdigudviklet på kort tid:

"Vi er meget tilfredse med den proces, der har været, og det slutprodukt, vi står med i dag. C.F. Møller har modtaget de krav og ønsker, vi havde til designet, og de har samtidig udfordret os med forskellige ideer og løsninger, der gør, at vi i dag står med en produktserie, som vi er meget stolte af," siger Ole Schleemann.

"Kommunerne i Nordjylland har taget godt imod designet og de enkelte produkter. Styrken ved produkterne er, at det er meget fleksibelt og kan tilpasses til de enkelte situationer samtidigt med, at sammenhængen fastholdes. Det har været væsentligt for os," understreger han.

Serien omfatter produkter som læskærme i flere varianter og dimensioner, standere og skilte, sidde- og ståbænke, cykelparkering og affaldskurve. C.F. Møller Design har fungeret som NT’s rådgiver hele vejen fra indledende skitsering og brugerproces til godkendt koncept, designmanual, udbud og produktudvikling.

 

Nærmere information:

C.F. Møller A/S 
Hejemmeside:  www.cfmoller.com