26.02.16 19:32

CRC® er nu i2®

Compact Reinforced Composite (CRC®) er betegnelsen for en særlig type stålfiberarmeret højstyrkebeton (140-400 MPa), som oprindeligt er udviklet af Aalborg Portland A/S. I dag kalder Hi-Con deres beton for i2®, anden generation af den innovative højstyrkebeton.

Anden generation

CRC® blev udviklet og patenteret af Aalborg Portland A/S i 1986. Siden 1986 er en række forskningsprojekter blevet gennemført og omfattende dokumentation tilvejebragt og materialet bliver til stadighed videreudviklet og forfinet af Hi-Con. I dag kalder Hi-Con deres beton for i2®, anden generation af den innovative højstyrkebeton.

Verdens mest dokumenterede og testede højstyrkebeton

Trods det nye navn er Hi-Cons beton verdens mest afprøvede højstyrkebeton. i2® er en videreudvikling af CRC®, som igennem mange år har udviklet til at være verdens mest testede og dokumenterede type af højstyrkebeton.

Højstyrkebetoner er i kraftig udvikling i disse år og anvendes i stigende grad i diverse konstruktioner verden over. Beregningsreglerne er dog ikke helt fulgt  med udviklingen, og derfor er det en god hovedregel at benytte de eksisterende regler for traditionel beton og så  sørge for en  grundig dokumentation i de tilfælde, hvor det vælges at fravige normerne.

Med andre ord kan fravigelser kun forsvares, hvor der foreligger omfattende dokumentation.

i2® (CRC®) er fuldt dokumenteret til at kunne fravige fra normerne på følgende områder:

Trykstyrke: Jo højere styrke, desto mere dokumentation kræves der for at måtte anvende den fulde styrke. 

Hi-Con A/S har omfattende dokumentation for sejheden af materialet, og skal derfor ikke anvende reduktionsfaktoren i DS/EN 1992-1-1 afsnit 3.1.7. (Reduktionen er f.eks. 20% for en 90 MPa beton).

Holdbarhed: Slanke konstruktioner forudsætter små dæklag. Hi-Con A/S har omfattende dokumentation for korrosionsmodstand i belastet tilstand - Ikke blot alm. kloridindtrængning - og kan derfor sikkert afvige fra værdierne i DS/EN 1992-1-1 afsnit 4.4.1. (Typisk krav for en altan eller altangang er normalt 35 mm dæklag)

Brand: Høj styrke er lig høj tæthed, der kan føre til eksplosiv afskalning, bl.a. observeret ved brandene i Storebæltstunnelen og Kanaltunnelen. Hi-Con A/S har grundig dokumentation for, at der ikke forekommer eksplosiv afskalning i den belastede konstruktion og skal derfor ikke anvende den yderligere sikring der er foreskrevet i DS/EN 1992-1- 2 afsnit 6.2 for at sikre bæreevnen af konstruktionen  i brand.

CRC i2® + CRC i3®

Siden er en række forskningsprojekter blevet gennemført og omfattende dokumentation tilvejebragt og materialet bliver til stadighed videreudviklet og forfinet af Hi-Con. I dag kalder Hi-Con deres betoner for CRC i2® og i3®. Læs mere om anden og tredje generation af Hi-Con's højstyrkebetonher

 

Nærmerre information, kontakt:

Hi-Con A/S

e-mail: info@hi-con.dk
web: www.hi-con.dk

Læs mere om Hi-Con på HFB.dk

I dag kalder Hi-Con deres beton for i2®, anden generation af den innovative højstyrkebeton.