24.10.17 10:02

DAMPA OG BIG I SAMARBEJDE OM NY LOFTSLØSNING

Endnu en arkitektonisk perle i Danmark er netop indviet med arkitekterne hos Bjarke Ingels Group som tegnestue. Et markant fokus på den indvendige form og farve krævede et nyt loftssystem, der kunne inkorporere lys, køling, fleksibilitet og kvalitet i en stilfuld og fuldintegreret plan loftsløsning. Dette krævede en helt ny teknologi, som DAMPA gennem et innovativt samarbejde har bidraget til udviklingen af. DAMPA® Spring vil fremover stå til rådighed for alle arkitekter, entreprenører, ingeniører og installatører rundt om i verden.

"Vi har i samarbejde med Ejner Olsen bistået BIG i videreudviklingen af et innovativt ophængssystem, som indeholder en lang række teknologier indbygget i én fuldintegrerbar løsning. Først og fremmest tillader systemet, at loftspladerne individuelt nemt kan monteres og demonteres uden risiko for skader og uregelmæssigheder. Dernæst skjules lysarmaturer inde under de perforerede plader, hvor i der endvidere er indbygget et kølesystem," opsummerer salgschef for byggeri i DAMPA, Jan Frydenlund.

"Vi havde behov for en ret speciel ordning for at opnå et ensartet udtryk over hele loftsfladen. Vi ville ikke have lamper eller andet til at stikke ud. Derfor søgte vi hjælp hos DAMPA til at udvikle denne her perforerede løsning til køling, lys og lyddæmpning. Det har vist sig at blive et fleksibelt og kvalitetsfuldt resultat," fortæller seniorarkitekt hos BIG, Snorre Nash.

Demonteringsvenligt og nøjagtigt

Gemt i det specialudviklede system finder man en unik teknologi, der muliggør, at loftpladerne automatisk kan finde tilbage til deres præcise position, så de rene linjer altid bevares til fordel for det æstetiske udtryk og bibeholdelsen af arkitektens originale design.

Teknologien er fremtidssikret således, at loftsløsningen uanfægtet antallet af de- og genmonteringer ved service og eftersyn i fremtid altid vil finde på plads igen. Det sikrer ligeledes, at der ikke er brug for genleverancer under et projekt, da systemet ikke mister form eller farve, og tilbyder en hidtil uset fleksibilitet i byggeprocessen for alle involverede parter.

"Det har været en meget positiv oplevelse at arbejde med installationerne ift. installationsnøjagtigheden og demonteringsvenligheden. Under installationsfagene er det optimalt, at vi løbende kan komme op og arbejde over pladerne, uden at risikere skader, uforudsete hændelser og brud på det visuelle udtryk," fortæller medejer af håndværkervirksomheden Ejner Olesen, Martin Hansen. 

En lys og luftig løsning

Hos DAMPA har man måtte vende det hele på hovedet, og tænke ud af boksen‚ for at skabe det optimale system. Med ønsket om en plan løsning, hvor både lys og luft er integreret i loftet, har man set på loftssystemet som det bærende grundlag for at tilvejebringe den ønskede form og farve. I selve pladerne er der lavet forskellige perforeringsmønstre som tillader at lyset skinner igennem. Armaturerne er således skjulte, mens den ønskede belysning i rummene er bibeholdt.

Dertil er der indbygget et klimaloft system, der er en langsigtet energioptimerende teknologi. Et integreret køleelement er fastgjort til bagsiden af loftelementerne, og omdanner hele loftet til én stor samlet køleflade.

"Det specielle ved klimaloftet er, at loftpladen anvendes som køle- og varmeflade, frem for gennem et traditionelt ventilationsaggregat med træk og støj til følge. Det giver en række friheder til både designet af bygningen og installationen under byggeriet. Hele aggregatet kan desuden trykprøves inden fastmonteringen," afslutter Jan Frydenlund.

Fremtidig fleksibilitet

Tilbage står et loft, der gennem et bærende ønske om fleksibilitet og tilpasningsevne er udviklet til at møde de æstetiske krav som den moderne, bæredygtige og fremtidssikrede bygning stiller. Teknologien sikrer både det rette lys, den gode akustik, en behagelig temperatur og et system, der sikrer projektøkonomien og begrænser de fremadrettede driftsomkostninger.

Teknologien er allerede ved at blive implementeret i adskillige større byggeprojekter, og der arbejdes pt. på at udvikle det yderligere, herunder gøre det egnet til eksempelvis træelementlofter.

Yderligere information, kontakt:

DAMPA ApS
e-mail: dampa@dampa.dk
web: www.dampa.dk

Se også firmaet profil på HFB.dk

Lysarmaturer kan monteres over loftspladerne, som kan leveres med forskellige perforeringsmønstre, der tillader lyset at skinne igennem. Armaturerne bliver dermed skjulte, mens man opnår nøjagtig den belysning man ønsker.

DAMPA Spring er et nyudviklet systemloft i DAMPA® PLANOSTILE produktserien, der med sit skjulte ophængsystem giver et væld af muligheder for at designe loftløsningen efter ”Form Follows Function” filosofien.

DAMPA Spring er monteret i et solidt, skjult bæresystem og kan designes til den enkelte opgave, således at indbygning af køleelementer, teknik, lys skinner og øvrige tekniske installationer kan bæres af samme system.