30.08.17 10:33

Danmarks første boligområde opført af materialerne fra forladte boliger

Urbaniseringen er en aktuel tendens der rummer potentialer såvel som udfordringer. Der flyttes i stigende grad væk fra landdistrikterne, og mod de store byer – der støt bliver større. Nye spændende boligområder udvikles omkring de store byer, men hvad sker der med de fraflyttede boliger?

Når de tomme boliger ikke videresælges, efterlades de ofte til forfald og i sidste ende nedrivning, hvilket resulterer i at en stor materialemængde går til spilde. 

"Vi ser et kæmpe potentiale i også at medbringe de nagelfaste materialer når vi flytter til byen, og genanvende dem i de nye boliger, der bygges. Det kan medvirke til at nyopførte boliger kan reducere deres CO2-regnskabet med op til 70 % i konstruktionsfasen, fordi de genanvendte byggematerialer allerede har haft et liv i en anden sammenhæng." (Lenager Group)

Materialerne fra de forladte boliger!

Ressourcerækkerne bliver Danmarks første boligområde opført af materialerne fra de forladte boliger! 
Bebyggelsen kaldes Ressourcerækkerne, og der hentydes hermed til det fysiske udtryk af upcyclede teglelementer og andre facadematerialer samt til upcycling af materialer i det hele taget, der betyder, at der arbejdes mod at minimere bebyggelsens totale CO2 regnskab med op til 80%. 

Ørestad Syd er Københavns nye udviklingsområde, og således et område med en unik mulighed for at definere rammerne om livet i fremtidens København. Her er valget mellem livet i storbyen eller livet i tæt forbindelse til vild natur elimineret. Som del af et hastigt voksende København og nabo til det fredede naturområde Kalvebod Fælled, er det muligt at få kvaliteterne fra begge verdener.

Fremtidens København bør være et København der tager klimaforandringerne alvorligt, og udnyttelsen af alle de ressourcer vi i forvejen har, er et af de første og største skridt mod bekæmpelse af klimaforandringer. Det bør således bygge på en tankegang om, at affald ikke eksisterer, og at materialer, bygninger, byer og mennesker betragtes som ressourcer, der altid repræsenterer en værdi. Fordi en sådan tankegang rummer potentialet for større værdi økonomisk, miljømæssigt og socialt.


Materialer / Byggeaffald

Anders Lendager har som arkitekt valgt at fokusere på upcycling i byggeriet. Hans bæredygtige byggekoncerns projekter viser, at man med innovation og omtanke kan skabe bæredygtig arkitektur, uden at det går ud over økonomien.

"Byggeaffald repræsenter i dag et kæmpe felt af uudnyttede ressourcer, og det vil vi med Ressourcerækkerne lave om på. Vi vil sikre at de værdifulde byggematerialer flytter med til byerne når menneskene flytter. Ved at genanvende mur fra de forladte huse til nye facadekomponenter, sparer man CO2 samt råmaterialer, og man får oven i købet en ny bygning der har historie og karakter fra “fødslen”." (Lenager Group)

Læs mere om RESSOURCERÆKKERNE

 
 
Nærmere information, kontakt:

Lendager Group
Telefon +45 61 28 00 90
@: info@lendager.com
w: lendager.com 

Økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed er ikke en modsætning. Tværtimod er de hinandens forudsætninger. Og byggeaffald skal betragtes som en ressource frem for et problem.

Der indrettes 29 rækkehuse og 54 lejligheder i etagehusene. På rækkehusenes tage indrettes taghaver med væksthuse og på etagehusene placeres solceller. I kælderen etableres bilparkering samt depotrum og cykelparkering. Til rækkehusene bliver der desuden indrettet et egentligt kælderrum. Illustration: Lenager Group.