12.10.17 09:03

DGNB platincertificeret bæredygtig beton

Skanderborg Rådhus er opført i betonelementer med Confac som totalleverandør. Der er tale om det første offentlige byggeri i Danmark DGNB platincertifikat for bæredygtighed.

Beton distancerer alle andre byggematerialer med nutidens skærpede krav til miljø og energi, kon- staterer Erling Holm, medstifter og direktør for CONFAC A/S, der de seneste år er gået forrest i udvikling af betonelementer, som lever op til fremtidens krav om unikt og bæredygtigt byggeri.

”Forudsætningerne for  at kunne efterleve de tre grundlæggende   aspekter - miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed - lader sig simpelthen bedst forene, når byggeriet er baseret på betonelementer. Det er med god grund, at beton med de senere års skærpede krav og fokus på energi og bære- dygtighed har erobret store markedsandele, resulterende i at andelen af betonelementer pr. kvadratmeter nybyggeri er tredoblet på 10 år,” siger Erling Holm, der som spydspids i de senere års udvikling af nye bæredygtige rammer for produktion og anvendelse af betonelementer sætter andre byggematerialer skakmat med bæredygtig beton.

Naturens egne materialer

”Beton er sammensat af naturens egne uforgængelige materialer, som det giver god mening at anvende frem for at importere byggematerialer fra fjerne lande,” pointerer Erling Holm og fortsætter: ”Beton er baseret på lokale råstoffer, vand, sand, grus og kridt, og har i kyndige hænder enestående æstetiske og funktionelle kvaliteter og nærmest uendelig holdbarhed, eksemplificeret på bedste vis med Pantheons tempel i Rom, som stadig står flot og imponerende.”

”Derudover optager betonoverflader CO2 fra atmosfæren, så en stort del af den CO2 der afgives ved cementproduktion kan neutraliseres, og efter endt levetid kan betonen nedknuses og genbruges.

"Endelig står det fast, at byggeri med tunge betonelementer, udover at det hverken kan brænde eller rådne, har attraktive varmeakkumulerende egenskaber, ved at kunne optage varme fra solen i dagtimerne og afgive den igen om aftenen. En  sådan udjævning af temperaturer giver et behageligt indeklima og sparer 10-15 pct. på energiforbruget til opvarmning og nedkøling."

Skanderborg Rådhus

Erling Holm fortæller videre, at CONFAC sammen med førende arkitekter indenfor  lavenergibyggeri de senere år har været med  i udvikling af betonelementer til  en  række  byggerier, der uden problemer opfylder de skærpede bæredyg- tighedskrav og energikrav i BR 2020.

Han tilføjer, at virksomheden, der beskæftiger 65 medarbejdere i Randers, eksempelvis har leveret 9000 kvadratmeter højisolerede sandwich- elementer til byggeriet af Skanderborgs nye rådhus, og konkluderer:

”Rådhuset i Skanderborg opført med betonelementer er Danmarks mest bæredygtige offentlige byggerier og er som det første byggeri blevet tildelt det eftertragtede helhedsorienterede DGNB-certifikat med platin i bæredygtighed. Det er et godt eksempel på et nyt offentligt byggeri, der på alle parametre  er bæredygtigt.”

Et  kvalitativt tilvalg

"Mange års hård konkurrence og løbende optimeringer af produktionspro- cesser  og  investeringer  i ny teknologi har resulteret i, at  betonelementer  i dag kan produceres så effektivt, at der nu er både råd, teknologi og vilje til, at man hos CONFAC kan fokusere på  at  udvikle  og  udfordre de uomtvistelige æstetiske potentialer, som betonen besidder, men som ofte hidtil ikke er blevet udnyttet i tilstrækkelig  grad."

"Via løbende medvirken i forsknings- og udviklingsprojekter ønsker vi, at CONFAC fremstår som en foregangsvirksomhed, der anviser nye kreative veje med grafiske dekorative indslag, tredimensionelle effekter, organiske former eller andre nye løsninger, så betonelementerne forbliver det bedste kvalitative tilvalg både ud fra et funktionelt, et æstetisk og et bæredygtighedsmæssigt perspektiv," slutter Erling Holm.

Yderligere information, kontakt:

CONFAC A/S
Telefon: 87 11 10 00
Mail: post@confac.dk
Web: www.confac.dk

Skanderborgs nye rådhus opført med betonelementer har fået DGNB-certifikat med platin i bæredygtighed. Foto Confac EH