12.09.18 16:45

Effektiv ventilation er godt for indeklimaet

Larsens Eftf. ApS er en smede- og maskinfabrik i Kolding, der i foråret 2018 flyttede til nyt domicil. Pladsen var blevet for trang, og man ønskede bedre rammer for virksomheden og dens medarbejdere - ikke mindst i forhold til indeklimaet. Derfor blev der installeret FBS loftpaneler på kontorer, kantine og omklædningsrum og tekstilkanaler i virksomhedens produktionshaller, der skal sikre en effektiv og trækfri luftfordeling.

Loftdiffusor til effektiv og trækfri luftfordeling

I administrationsbygningen er der i alt monteret 36 FBS loftpaneler i str. 600 x 600 mm. Loftpanelet er fuldt integreret med det nedhængte loft, og systemet er klar til BR2020 grundet lavt tryktab. 

På kontoret har hver person fået tildelt et panel med 40-50 m³/h/person (personlig ventilation) – model Combi - hvor personalet sidder to og to over for hinanden. Resten af luften fordeles via paneler i gangarealet (baggrundsventilation).

"Udfordringen lå i at få den friske luft ned i opholdszonen ude i produktionslokalerne, hvor bl.a. svejseapparater skaber varme. Tekstilkanaler er rigtig gode til at løse denne opgave, da vi med dyser kan retningsbestemme luftfordelingen, uden at det giver problemer med træk. Det giver et godt luftskifte og en behagelig temperatur for medarbejderne. I administration og kontorlokaler har vi monteret FBS loftpaneler, der falder godt ind med de øvrige paneler, og som samtidig giver en trækfri og energieffektiv ventilation." udtaler Morten Mads Lynggaard, ETRECO A/S

Fleksibel løsning

De fleksible og flade loftpaneler er velegnede til rum med lav loftshøjde, hvilket også var situationen i omklædningsrummet. Her er der monteret syv type 2-paneler med DFChuller, der gør det muligt at retningsbestemme luftfordelingen. I dette tilfælde bestryges lofterne for at undgå problemer med fugt.

"Vi er meget tilfredse med ventilationen af bygningen, og med tekstilkanalerne får vi tilført frisk luft, der gør det rart at opholde sig i rummene. ETRECO har leveret løsningen, og vi har været glade for samarbejdet." siger Christian Rasmussen fra Larsens Eftf. ApS

Læs mere på fbspanels.com/da

Retningsbestemt luftfordeling med dyser 

I virksomhedens produktionslokaler er der i alt  monteret fire tekstilkanaler, der skal sikre et godt indeklima for medarbejderne. For at få luften fordelt ned i opholdszonen, hvor der også er varmeudvikling fra maskiner, er der i  kanalerne monteret dyser.  Det gør det muligt at få et konstant luftskifte og dermed ventileret omkring arbejdspladsen. 

 

Yderligere information, kontakt:

KE Fibertec AS
Tlf.: 75 36 42 00
mail: info@ke-fibertec.dk
web: www.ke-fibertec.dk

Se også firmaets profil på HFB

ADMINISTRATION: Loftdiffusor til effektiv og trækfri luftfordeling. Systemet er FBS panel, lys grå i materialet GreenWeave.

Der er installeret FBS loftpaneler på kontorer, kantine og omklædningsrum og tekstilkanaler i virksomhedens produktionshaller, der skal sikre en effektiv og trækfri luftfordeling.

I virksomhedens produktionslokaler er der i alt monteret fire tekstilkanaler, der skal sikre et godt indeklima for medarbejderne.