05.01.17 10:41

Effektiv ventilation med et lavt tryktab

I BR2020 er energirammen 25 kWh/m²/år for et kontorbyggeri, hvilket øger interessen for energi-venlige produkter. FBS paneler til loftsventilation har et lavere tryktab end traditionelle armaturer og dermed kan man spare på energien og samtidig bevare et godt indeklima.

Skærpede energikrav øger interessen for alternative byggematerialer

Vi skal spare på energien, og da byggeriet står for ca. 40% af energiforbruget, er det her der skal sættes ind. Energirammen er bygningens behov for tilført energi til bl.a. opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand, og den vil blive skærpet i årene fremover.

Allerede i Bygningsreglement 2020 (BR20) vil den tilladte energiramme i f.eks. kontorbyggeri være kun 25 kWh/m²/år, og det stiller store krav til hver enkelt energiform. Samtidig betyder det, at man som indkøber af materialer vil være tvunget til at se efter alternative produkter, der har en bedre energiprofil. 

Loftpaneler med lavt tryktab

I forhold til ventilation vil det uden tvivl betyde, at luftmængderne bliver mindre fremover, og dermed vil det være en udfordring at skabe et behageligt indeklima.

FBS paneler er loftpaneler til lavimpulsventilation. Løsningen er udført i et vævet tekstilmateriale og de er velegnet til kontorer, skoler og andre komfortmiljøer, hvor der stilles krav om et løbende luftskifte. Med FBS paneler fordeles den friske luft over hele paneloverfladen, hvilket sikrer et godt indeklima uden trækgener.

Systemet har desuden et lavere tryktab end traditionelle stålarmaturer, uden at det går ud over luftkvaliteten. Læs mere på fbspanels.com/da         


 
Om KE Fibertec

KE Fibertec AS udvikler, producerer og markedsfører ”godt indeklima” eller luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi. Tekstilkanalerne finder anvendelse i skoler, laboratorier, sportshaller, på kontorer, industri og mange andre steder, hvor der er behov for et godt indeklima og en effektiv luftfordeling.  

 

 

Yderligere oplysninger, kontakt:

KE Fibertec AS
Tlf.: 75 36 42 00
@: info@ke-fibertec.dk
w: www.ke-fibertec.dk

Claus Albertsen, marketingchef
@: ca@ke-fibertec.dk 


Se også firmaets profil på HFB

FBS Panels er udviklet af Euro Air i Danmark, der er en del af KE Fibertec-gruppen, verdens førende leverandør af tekstilbaseret ventilation.

Euro Air har mange års erfaring med luftfordeling ved hjælp af skræddersyede tekstilkanaler, og med opfindelsen af FBS Panels er vi nu i stand til at levere flade ventilationspaneler til fx lavloftede rum.

Rene Frimodt.