11.10.16 09:23

ENERGIBESPARENDE TØRREMETODE

Det danske sommervejr med byger, efterårets regn og rusk og vinterens sne og sjap betyder, at der året rundt er behov for tøjtørring i daginstitutioner, fritidsordninger og skoler. Børnene skal gerne kunne sendes ud igen, eller hjem senere på dagen, iført tørt tøj.

Den mest almindeligt kendte metode til tørring af jakker, støvler, huer og vanter er tørreskabe, hvor tøjet hænges op i nogle timer. Tørreskabene tørrer tøjet ved en relativt høj temperatur i nogle timer, men ofte vil man opleve, at tøjet ved nedtagningen er meget varmt, men alligevel ikke gennemtørt. 

Med Munters sorptionsaffugtning i tørrerum er det nemt at tørre tøj. Munters tilbyder energieffektive løsninger, også når det gælder effektiv tøjtørring. Ved at benytte innovative affugtningsteknologier sikres et godt indeklima i forbindelse med tørring af tøj, samt store økonomiske besparelser. Affugtningen sikrer både hurtig og optimal tørring af tøj. 


Virksomheder, politistationer etc., der har omklædningsrum til personale, benytter også Munters-konceptet, ligesom Munters har opsat anlæg i private tørrekældre, hvor energibesparelsen, den korte tørretid og den skånsomme tørremetode har stor betydning.  


Siemens A/S har stort fokus både på indeklimaet og energiøkonomien og anvender så vidt muligt Siemens' egen teknologi.  I deres nye hovedkvarter er alle nye installationer, der udføres i bygningen energi-neutrale, hvorfor Munters' tørrerumskoncept viste sig at være den helt rigtige løsning, da Siemens skulle indrette faciliteter til tørring af de ansattes tøj.


Tørrerummet har mange daglige brugere og alle udtrykker stor tilfredshed med løsningen. Selv når rummet bliver fyldt op med vådt tøj på en regnvejrsdag er alle sikret tørt tøj til hjemturen. Da tørringen foregår hurtigt undgås desuden den dårlige og sure lugt, som kendetegner tøj, der tørres for langsomt eller utilstrækkeligt.

En sorptionsaffugter fjerner vandet i luften ved at suge rumluften gennem en fugtabsorberende rotor, hvorefter en modsatrettet og opvarmet luftstrøm blæses igennem en del af denne rotor og fjerner fugten, der blæses ud til det fri. Sorptionsaffugteren indeholder altså ingen kølemidler eller køleflade som en traditionel kondensaffugter og har derfor ingen temperaturmæssige driftbegrænsninger. Det betyder, at rummet, der skal affugtes, kan være koldt og uopvarmet – affugteren ville stadig fjerne vand, selvom den stod i frostvejr.


Fordelene er mange og tydelige:

  • Hurtig, skånsom og effektiv tøjtørring.
  • Nem betjening.
  • Energiøkonomisk løsning - op til 75% besparelse i forhold til konventionelle tørreskabe.
  • Enkel installation.
  • Ingen fugtskader på bygningen.

 

Munters deltager på BUILDING GREEN´16 på stand nr. 56


Nærmere information:
Munters A/S
Tlf. 44 95 33 55 
mail: info@munters.dk
web: www.munters.dk 


Se også firmaets optagelse på HFB.dk

Affugtning er en skånsom og energibesparende tørremetode.

Tørrerum med Munters' sorptionsaffugter erstatter tørreskabe og sparer helt op til 85% energi.

Børnene skal gerne kunne sendes ud igen, eller hjem senere på dagen, iført tørt tøj.