06.12.17 13:58

ENERGIRENOVERING AF ETAGEBOLIGER

SBi 2017-17: ØKONOMI OG MEDFØLGENDE FORDELE VED ENERGIRENOVERING AF BOLIGBLOKKE TIL BR15-KRAV SAMT BYGNINGSKLASSE 2020-NIVEAU

​Formålet med denne rapport er at inspirere danske boligselskaber, bygningsejere og -administratorer til at foretage dyb energirenovering af etageboliger. I rapporten præsenteres to konkrete eksempler på dybe energirenoveringer, og den kommer med eksempler på, hvordan man med forskellige energibesparende tiltag kan nå ned på et beregnet energibehov, som svarer til kravet til nybyggeri i Bygningsreglement 2015 og til Bygningsklasse 2020. Beregningerne viser, at når man alligevel er i gang med at renovere, er det ofte ikke meget dyrere at energirenovere til BR15- eller BK2020-kravene.

Rapporten viser desuden, at det ikke kun er i selve energibesparelsen, at den store værdi af en energirenovering ligger, men at den også findes i de forbedringer den i øvrigt fører med sig, som fx et bedre indeklima i boligerne.

Download publikationen (gratis):  SBI 2017:17

SBi 2017:17 - ENERGIRENOVERING AF ETAGEBOLIGER