29.10.18 12:51

Europaparlamentet har stemt om forslag til nyt drikkevandsdirektiv

Sammenhæng mellem ejerskab og ansvar, fokus på risikostoffer, bedre beskyttelse af drikkevandsressourcerne, fokus på lækagetab og krav til materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet.

Det er nogle af de positive resultater, der kan ses i forslaget til det nye drikkevandsdirektiv, som Europaparlamentet har stemt om.

Når DANVA ser på det forslag til drikkevanddirektivet, Europaparlamentets har stemt om den 23. oktober 2018, er vi meget tilfredse.
Det er lykkedes DANVA tidligt i processen at gå ud med et overordnet hovedbudskab, og efter et godt samarbejde med medlemmer, den europæiske vandforening (EurEau), danske organisationer og beslutningstagere kan vi konstatere, at forslaget indeholder flere af de elementer, som DANVA har arbejdet for at sikre.

De næste skridt

Efter at Europakommissionen i februar 2018 udsendte sit forslag til et nyt drikkevanddirektiv kom det inkl. ændringer til afstemning i Europaparlamentet den 23. oktober 2018. Næste skridt er, at direktivet skal igennem Ministerrådet, hvilket ikke forventes at ske før tidligst februar 2019.

Læs hele artiklen på DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Foto: colourbox