14.12.17 14:45

FÅ STYR PÅ KRAV TIL TILGÆNGELIGHED I BYGNINGER

Tilgængeligt byggeri generelt - indl. spm. 2. udg. Serie: SBi-anvisning 250. Sider: 36. Udgave: Statens Byggeforskningsinstitut 2015, 2. udgave, 2017, kr. 140,00 (ekskl. moms).

For at sikre ligeværdighed for alle menneskeruanset funktionsevner i det byggede miljø er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed tidligt i byggeprocessen. 

SBi-anvisning 250 gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet. Spørgsmålene retter sig mod de tidlige faser, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag. 

Formålet er, at bygherre og rådgivere tidligt i byggeprocesseninddrager de grundlæggende aspekter og krav vedrørende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser. Anvisningen omhandler generel tilgængelighed til og i bygninger, som ikke er boliger.

Tag et kig ind i bogen her

Køb bogen hos Molio Bøger


Download gratis PLAKAT:  
TILGÆNGELIGT BYGGERI GENERELT  PÅ EN SIDE – ET OVERBLIK 

 

 

I 2. udgaven af SBi-anvisning 250 får du bl.a. hjælp til, hvad du skal være opmærksom på ved udformning af trapper, værn og placering af håndliste. (Tegning: Søren Ginnerup)