27.04.17 22:09

Flere får boligen testet for radon

Med radonmålere er det nemt at fastslå, om den farlige gasart radon trænger ind i boligen. Radon fører årligt til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark, men nu er flere boligejere blevet opmærksomme på muligheden for at måle på mængden af radon og minimere risikoen med forskellige tiltag. Hvis niveauet af radon er for højt, er en af løsningerne et mekanisk ventilationsanlæg.

350.000 boliger har ifølge Sundhedsstyrelsen et for højt niveau af den radioaktive og kræftfremkaldende gasart radon, der siver ind fra undergrunden. Selvom langt de fleste husejere stadig ikke ved hvor meget radon, der er i deres bolig, oplever brancheforeningen Dansk Radonforening, at flere bliver opmærksomme på gasarten.

Målesæsonen for radon er netop slut, da målingerne skal foretages fra oktober til april, hvor temperaturforskellen er størst mellem inde og ude.

”Det er forholdsvis enkelt at få målt radonniveauet ved hjælp af et dosimeter, og vi hører fra vores medlemsvirksomheder, at antallet af husejere, der bestiller radonmålere, nærmest er fordoblet i de seneste par år,” siger formand for Dansk Radonforening, Manja Lykke Alvagård. 

Der findes ikke præcise tal for hvor mange boligejere, der får foretaget radonmålinger. Men for vinterhalvåret 2016/2017 er antallet i hvert fald et godt stykke over 10.000 målinger. Når dosimetrene har målt niveauet af radon i en bolig, bliver de sendt tilbage til målefirmaerne, der analyserer resultaterne og hurtigt giver svar.

Flere løsninger mod radon

Ifølge Manja Lykke Alvagård er en del af forklaringen på stigningen i antallet af radonmålinger, at Realdania og Bolius har kørt kampagnen ”Radonfrit Hjem”. I 2015 viste Bolius’ Boligejeranalyse, at 46 procent af danskerne havde kendskab til, hvad radon er for en størrelse, og i 2016 var det tal steget til 51 procent. 

Radon kan hverken ses, lugtes eller mærkes, men Sundhedsstyrelsen vurderer, at 300 danskere hvert år får lungekræft på grund af gasarten. Hvis en måling viser, at radonniveauet i en bolig ligger over 100 Becquerel/m3, bør man sætte ind med tiltag for at begrænse mængden.

”For at mindske radon er det vigtigt med luftgennemstrømning. Ved mindre mængder af radon kan det ske ved hyppig udluftning eller brug af friskluftventiler. Men hvis niveauet er højere, er et mekanisk ventilationsanlæg en god løsning. Andre løsninger er at etablere et radonsug under huset eller forsøge at tætne utætheder,” fortæller Manja Lykke Alvagård.

Firma har travlt med radonsikring

Ventilationsfirmaet Lindab er en af de virksomheder, der mærker, at flere tager den radioaktive gas alvorligt. Her tager syv autoriserede partnere i hele landet ud og installerer Lindab Villaventilation, og én af dem er Henrik Fricke fra Dansk Total Ventilation (D2V) på Sjælland. 

”Vi får flere og flere ordrer, hvor kunderne siger, at de ønsker at få installeret et ventilationsanlæg, fordi de har målt et højt radonniveau. Flere nævner også, at det er risikoen for kræft, der får dem til at tage aktion,” siger Henrik Fricke og fortsætter:

”Med et Lindab ventilationsanlæg kan vi skabe et balanceret lufttryk, der fjerner radon. Samtidig får man alle de andre fordele ved et mekanisk ventilationsanlæg, som giver et sundt indeklima med færre skadelige partikler og lavere fugtighed i boligen,” forklarer Henrik Fricke. 

Fakta om radon:
  • Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i boligen.
  • Radon øger risikoen for lungekræft.
  • I nogle geografiske områder i Danmark er forekomsten af radon højere end andre steder.
  • Undersøgelser viser, at radonniveauet typisk er lavere i huse opført efter 1998, hvor byggekravene til begrænsning af radon blev skærpet.
  • På bolius.dk/radonfrithjem kan du ud fra geografi og type af bolig tjekke, om dit hus vurderes til at have høj risiko for radon.
  • Du kan forholdsvis nemt fastslå radonniveauet i din bolig ved at sætte radonmålere op.

     

 

Yderligere oplysninger, kontakt:

Dansk Radonforening
Manja Lykke Alvagård, formand -  telefon 28 34 41 57 eller  info@radonanalyse.dk
D2V
Henrik Fricke, ejer - telefon 60 13 14 15 eller info@d2v.dk
Lindab
Lars Stenberg Rosenkilde, salgschef - telefon 73 23 27 02 eller larsstenberg.rosenkilde@lindab.com

Læs mere om Lindab Villaventilation på www.villaventilation.dk

Et mekanisk ventilationsanlæg fra Lindab Villaventilation kan fjerne den farlige gasart radon og samtidig sikre et sundt indeklima med lavere luftfugtighed og færre skadelige partikler.

350.000 danske boliger har ifølge Sundhedsstyrelsen et kritisk radonniveau i boligen. Antallet af boligejere, der får testet radonniveauet med et dosimeter, som vist på billedet her, er steget de seneste år.