08.10.15 18:17

Foamglas lever op til bæredygtighedskrav

”Celleglasisoleringen Foamglas er det eneste isoleringsmateriale, der lever op til kravet om bæredygtig byggeri” og ”Hvordan kan man tale om bæredygtighed, når f.eks. celleplast har mistet en stor del af isoleringsevnen allerede efter omkring 30 år". Dertil kommer alle de andre negative aspekter, såsom risiko for fugt og en meget høj brandrisiko”, siger Åke Mård, opfinderen der for flere år siden begyndte udviklingsarbejdet på den patenterede og præfabrikerede byggeelementteknik Koljern®, hvor kernen er celleglasisoleringen Foamglas®.

Åke Mård er en opfinder, der blev træt af isoleringsbranchens markedsføring og løfterne om blandt andet isoleringsevne og levetid.

Foamglas fremstilles af Pittsburgh Corning, som er verdens førende producent af celleglasisolering. Koljern præsenteres på virksomheden Foamglas Nordics stand på messen Building Green 2015 i Forum, København, hvor der også vil være byggeelementer i fuldt format. I Norden repræsenteres Pittsburgh Corning af datterselskabet Foamglas Nordic AB med sæde i Stenkullen, Sverige. Et flerårigt samarbejde med Åke Mård førte i 2014 til, at Foamglas Nordic via sit moderselskab fik patent på Koljern. Efter denne erhvervelse startede planlægningen og projekteringen af et produktionsanlæg for Koljern-elementer i Kvissleby uden for Sundsvall,  Sverige. Anlægget kommer i drift i løbet af efteråret. Der har også i lang tid været planer om at lancere teknikken internationalt via Pittsburgh Cornings salgskontor og datterselskab.

Blev først med at lancere en 50-årig materialegaranti

Åke Mård stillede en række grundkrav til sin opfindelse, da han startede udviklingsarbejdet. Han sammenfatter kravene i kerneværdierne fugtsikkerhed, energieffektivitet, byggeeffektivitet, sundhed og ikke mindst bæredygtigt byggeri, hvad angår levetid.  For at opfylde kravene blev der stillet ekstreme krav til isoleringsmaterialet, og for Åke Mård var valget af Foamglas givet. Han fremhæver også betydningen af, at Foamglas Nordic blev den første byggematerialeproducent på det nordiske marked til at tilbyde 50 års materialegaranti, der omfatter materialets isoleringsevne, trykfasthed og evne til ikke at absorbere fugt. Garantien er projektunik og udfærdiges individuelt for hvert byggeprojekt.  


”Det er efter min mening kun celleglasisoleringen Foamglas, der lever op til kravet om bæredygtigt byggeri, da vi taler om en levetid på 100 år og sikkert mere. Isoleringen fremstilles af 70 % returglas og glasråmateriale i en meget energieffektiv fremstillingsproces. Mange tror, at det er energikrævende at producere celleglasisolering, men det er helt forkert. Energiforbruget til at producere en kubikmeter celleglas er ca. 550 kW, hvilket kan sammenlignes med mere end det dobbelte for celleplast. Det, jeg først og fremmest vil have, at bygherrer, beboere, arkitekter, konsulenter, politikere og mange flere skal blive opmærksomme på, er dog de unikke, positive egenskaber ved celleglasisoleringen,” siger Åke Mård.


En villa med Koljern genererer mere energi end den bruger

Fremstillingsprocessen for Foamglas er altså energieffektiv, og Koljern-byggeelementerne giver også meget energieffektive bygninger. Der findes et konkret eksempel på dette uden for Sundsvall i Nord Sverige. En villa, der er bygget med Koljern-elementer, har et forbrug på 4200 kWh/år, men genererer 5800 kWh/år og giver altså et overskud på 1600 kWh.

Koljern har også bidraget til at løse et stort problem for bygherrer og entreprenører, der slet ikke har noget med energieffektivitet at gøre. Når Koljern benyttes som tagterrasseelement, får man en løsning på de niveauforskelsproblemer mellem terrasse og beboelsesområdet, der i mange år har været almindelige ved nybyggeri af taglejligheder med tilbagetrukne terrasser. Elementerne sparer 50 % i byggehøjde, og boligblokke betragtes derfor som et interessant marked for Koljern.

Peter Hellqvist, der er salgsdirektør hos Foamglas Nordic, konstaterer, at interessen for både Koljern som byggeelementteknik og Foamglas som isoleringsmateriale er konstant stigende. En årsag er alsidigheden ved Koljerns byggeelementer, der består af 90 % celleglasisolering og 10 % stålskelet.

”Koljern-elementerne kan benyttes til husfundamenter, ydervægge, tage og endda tagterrasser. Alsidigheden og det enkle byggeri, som den præfabrikerede teknik medfører, er vigtige argumenter. Samtidig er jeg overbevist om, at vi vil få en udvikling, hvor stadig flere interesserer sig for, hvad det er for isoleringsmaterialer, der benyttes i både kommercielle bygninger og privatboliger. Strammere krav til længere levetid og isoleringsmaterialer, der er brand- og fugtsikre, tror jeg kommer til at føre til en god og nødvendig debat. Vi er parate til den udvikling, og tager man derudover andre aspekter i betragtning, er der ingen tvivl om, at Foamglas ligger i forkanten set fra et miljøperspektiv,” forklarer Peter Hellqvist.

Peter Hellqvist peger på det faktum, at Foamglas er et meget rent isoleringsmateriale, der kun fremstilles af glas, der ekspanderes under en energieffektiv produktionsproces. Det indeholder ingen stoffer, der er miljøskadelige, det afgiver ingen emissioner, og spildmateriale, der bliver tilovers ved fremstillingen, kan benyttes som bærelag og fyld ved f.eks. vejbyggeri.

 

Foamglas er et alsidigt isoleringsmateriale

Under Building Green 2015 vil der være stort fokus på den præfabrikerede byggeelementløsning, som Foamglas og Koljern sammen udgør. Foamglas er dog et isoleringsmateriale, der har eksisteret på markedet i mange år, og Björn Ask, der er Marketingchef hos Foamglas Nordic, vil derfor fremhæve alsidigheden ved celleglasisoleringen.

”At vi sammen med Åke Mård er kommet så langt i arbejdet med Koljern er fantastisk spændende. Samtidig må man ikke glemme, at Foamglas har et meget bredt anvendelsesområde, helt selvstændigt fra Koljern. Det benyttes for eksempel i store nybyggerikomplekser som isoleringssystem mod jorden for at beskytte mod fugt- og vandgennemtrængning, som isoleringssystem i facader, som isolering til tage med lav hældning og som tagfaldssystemer. Derudover har Foamglas også egenskaber, der gør, at der udvikles en række forskellige applikationsløsninger inden for industrien. Under Buildinng Green 2015 har vi dog sat størst fokus på Koljern og mit håb er, at mange vil besøge standen for at se og lære mere om fremtidens miljøvenlige, bæredygtige og energieffektive byggeelementteknik,” siger Björn Ask afslutningsvist.

 

Yderligere information:

FOAMGLAS Nordic AB
Peter Hellqvist, Salgsdirektør- Telefon +46 733 - 44 24 26.
Björn Ask, Marketingchef -  Telefon +46 701 – 148 91 46
Peter Westergaard, Salgschef Danmark - Telefon  30 544 544.

Hjemmeside: www.koljern.se og www.foamglas.dk

 

Læs mere om FOAMGLAS Nordic AB på HFB.dk

 

 

 

 

 

                     

 

 

FOAMGLAS®-isolering fremstillet af opskummet returglas og glasråmateriale.

Billeder fra produktionen.

KOLJERN®-grundelement er et byggeelement af returglas og stål med gode miljø- og klimaegenskaber.

Billeder: Pittsburgh Corning Europé SA/NV