07.04.16 15:10

Fortiden sikres for fremtiden med Munters-system

Arkivcentrum Blekinge har indviet helt nye arkivfaciliteter og råder nu over mere end 10 km hyldemeter i et 2-etagers byggeri i udkanten af i Bräkne-Hoby i Sydsverige.

Arkivcentrum består af tre virksomheder: Blekingearkivet yder service til ca. 2.500 forskellige foreninger og virksomheder inden for arkivering og dokumenthåndtering. Arkivmaterialet stilles til rådighed for forskere - uanset om denne forskning sker på et akademisk niveau, eller som en privat interesse i slægtsforskning eller lokalhistorie. Ronneby Kommunearkiv, der indeholder kommunens centralarkiv samt SVAR, som er et kommunalt arkiv, der har slægtsforskning i centrum.


De 3 arkiver flyttede sammen i de nye lokaler efter at Blekingearkivet pga. pladsmangel var nødsaget til at udvide sit 30 år gamle arkivlokale. Ved at samle de 3 virksomheder har man skabt et forskningscenter for kulturarvsinformation, slægts- og lokalhistorie, hvor en forskningssal og moderne mødefaciliteter stilles gratis til rådighed for alle interesserede.

Det ældste dokument i arkivet er fra 1643 og sammen med andre dokumenter og et stort antal af private og offentlige samlinger af brugsgenstande fra egnen rummer arkivet uerstattelige vidnesbyrd fra fortiden, der skal opbevares på forsvarlig vis.

 

Høje krav til klimastyring

Ved det nye arkivbyggeri har man forsøgt at efterleve ”Sunde-Hus-konceptet”, der bl.a. har betydet at elforbruget dækkes af et solcelleanlæg på taget. Ved overproduktion, forsyner anlægget også forskolen i nabobygningen med elektricitet. 

I arkivet følger kravene til klimastyring retningslinierne fra det Svenske Rigsarkiv, dvs. en temperatur på 18°C (± 2°C) og en relativ luftfugtighed på 30-40 %RH (±5 %RH) året rundt. Ved disse klimaforhold er de opbevarede genstande effektivt beskyttet mod fugtrelaterede skader og kan bevares for fremtidig forskning.

ML Plus - Samlet løsning til temperatur- og fugtstyring Entreprenørfirmaet Skanska løste opgaven omkring klimakravet ved at specificere et Munters ML23 Plus klimasystem, der er specialkonfigureret til arkivets behov. 

Anlægget er bygget op omkring et Munters ML-sorptionsaffugtningsanlæg med en nominel luftmængde på 2300 m³/h. Ved at påbygge moduler til befugtning, køling og varme kan ML Plus systemet året rundt levere et helt stabilt indeklima, 18°C/35% RH, – fuldstændig uafhængigt at de udendørs varierende temperatur- og fugtforhold. 

Anlægget til Arkivcentrum blev leveret i moduler, der er samlet på stedet og fremstår som ét anlæg og optager langt mindre plads i forhold til en traditionel løsning med separate enheder fra forskellige leverandører.

I de gamle arkivlokaler fandtes ingen klimastyring og de opbevarede genstande blev i løbet af året udsat for store og problematiske udsving i den relative luftfugtighed, typisk mellem 30-70% RH. Om sommeren blev der midlertidigt opstillet små affugtere i et forsøg på at begrænse den høje luftfugtighed, der kan være helt ødelæggende bl.a. for de gamle dokumenter.

 

Stabilt klima og høj driftsikkerhed

Chef for Blekingearkivet, Per Lundin, udtrykker stor tilfredshed med Munters’ klimastyringsløsning og sætter især stor pris på anlæggets stabilitet og driftsikkerhed. 

 

Anlæggets drift overvåges problemfrit via husets BMS-system og med en Serviceaftale med Munters, sikres regelmæssig og optimal vedligeholdelse, så arkivets personale ikke behøver bekymre sig om fysisk selv at tilse anlægget, skifte filtre etc.

Fordele

•    Stabilt opbevaringsklima året rundt
•    Forhindrer fugtrelaterede skader på opbevarede genstande og dokumenter
•    Samlet system til styring af både temperatur og luftfugtighed
•    Energieffektiv løsning i tråd med arkivets grønne profil

Læs mere om ML Plus systemet på www.munters.dk/MLPlus

 

Nærmere information:
Munters A/S
Tlf. 44 95 33 55 
mail: info@munters.dk
web: www.munters.dk 

Se også firmaets optagelse på HFB.dk

I de gamle arkivlokaler fandtes ingen klimastyring og de opbevarede genstande blev i løbet af året udsat for store og problematiske udsving i den relative luftfugtighed, typisk mellem 30-70% RH. Om sommeren blev der midlertidigt opstillet små affugtere i et forsøg på at begrænse den høje luftfugtighed, der kan være helt ødelæggende bl.a. for de gamle dokumenter.

Arkivchef Per Lundin er yderst tilfreds med det præcist kontrollerede klima i det helt nye arkiv.

ML23 Plus systemet med moduler for for- og efterbehandling af luften. Kombineret temperatur- og luftfugtighedskontrol /klimasystemer - temperatur og fugt.