27.04.15 11:58

Fremtidssikring af ældre etageboliger

Det kan lade sig gøre at integrere standardiserede solcellepaneler i et nyt tag i bevaringsværdige bydele og få en smuk tagflade der producerer grøn energi.

Et solcelletag er en oplagt måde at få mere ud af en tagrenovering. Med integrerede solceller fås en æstetisk løsning der producerer grøn energi til ejendommens drift og dermed kommer alle til gode. Indpasning af ny teknologi i bevaringsværdige områder kræver omtanke og bevisthed, og e+ er drevet af at skabe løsninger der får bygningskulturelle værdier til at gå hånd i hånd med ny teknologi.

Ejerforeningen ønskede en tagrenovering kombineret med energioptimering, hvilket blev muliggjort af et tilskud til integration af solceller fra Byfornyelsespuljen.

“Det er pragtfuldt at vores flotte bygning bevarer sit originale udtryk og identitet – og samtidig producerer grøn energi!” udtaler Thorbjørn Heidner (E/F Andreas Bjørnsgade).

Eplus-taget er skabt ud fra en vision om at bibeholde taget som én ubrudt flade. Ved at lægge solcellepanelerne side om side med tagpladerne bevares tagets udtryk som én homogen flade. 
Det mærkes på det arkitektoniske udtryk at det er udviklet af arkitekter med speciale inden for renovering og energioptimering af den københavnske bygningsmasse – og det er sket i tæt samarbejde med kommunens fagpersoner.

“Det er ret imponerende hvor godt de to materialer spiller sammen. Æstetisk set er det bare smukt.” Arkitekt Milena Mille Rudez Københavns Kommune, Bolig og Byfornyelse.

E+ konsortiet har skitseret og vurderet løsninger med forskellige typer solceller og kombinationer med skifer, zink og andre tagmaterialer. Digitale 3D-modeller er brugt til at vurdere og optimere både effekten af solcellerne og den arkitektoniske kvalitet. Til den endelige vurdering af materialer og detaljer, byggede firmaet med producenten en 1:1 model af en del af taget.

Resultatet er et tag, hvor mest muligt af tagarealet er dækket med solcellepaneler og resten af tagfladen er dækket af matsorte Trespa-plader. De to materialer danner tilsammen en smuk tagflade, der producerer grøn energi.


Trespa-pladen forhandles af VINK og denne specielle tagplade er udviklet i samarbejde med specialkonsulent Per Nørgaard fra VINK, mail: pn@vink.dk

 

Yderligere information:
e+ A/S
Tlf. +45 61 60 06 99
Niels Jakubiak Andersen, adm. direktør
Tlf. 28 60 20 09

Mail: info@e-plus.dk
Hjemmeside: www.e-plus.dk


Læs mere om e+ på HFB.dk

En unik løsning. Ved at lægge solcellerne side-om-side med tagpladerne fremstår taget som en arkitektonisk helhed.

140 m² integreret solcelletag med 108 solceller.