31.01.14 13:12

Frisk luft i klasseværelserne

Sprout Space - modulopbyggede klasseværelser med tekstilbaseret ventilation. Designet har allerede vundet flere arkitekturpriser og Sprout Space projektet har været omtalt i flere magasiner i USA.

KE Fibertec har leveret tekstilbaseret ventilation til Sprout Space.
KE Fibertec's tekstilkanaler blev valgt af arkitekterne Perkins + Will til at sørge for frisk luft i klasseværelserne. Man havde en række særlige krav og ønsker til luftfordelingen og tekstilkanalerne blev blandt andet valgt på grund af deres fleksibilitet og tilpasningsmuligheder.

Jævn og støjsvag luftfordeling
Herudover lagde arkitekterne også stor vægt på en jævn luftfordeling og at tekstilkanal-løsningen er støjsvag.
Begge dele er særdeles vigtige, specielt i undervisningssektoren, for at man ønsker at sikre gode undervisningsmiljøer, hvor de studerende kan koncentrere sig.

De fleste materialer i projektet skulle have flere funktioner. Det gjaldt også tekstilkanalerne, som arkitekt og projektleder Allen Post også er inde på i magasinet Smithsonian, hvor han bliver interviewet af Megan Gambino.

"Allen Post fortæller mig, at han har været i klasseværelser hvor de studerende har bemærket at tekstilkanalerne er blevet fyldt med luft. "Det skaber nysgerrighed" siger han. De ved at ventilationsanlægget er tændt, der bliver brugt energi og frisk luft kommer ind i lokalet. Dermed bliver de bevidste om den luft som de indånder"

Sprout Space prototypen bliver i øjeblikket udstillet på National Building Museum i Washington D.C. og stedet bliver hver dag besøgt af studerende, der er kommet for at se en ny form for undervisningslokale.

 

 

Yderligere oplysninger:

KE Fibertec AS
Tlf. 75 36 42 00

mail: info@ke-fibertec.dk
web: www.ke-fibertec.dk

 

Se også firmaets profil på HFB

KE Fibertec har leveret tekstilbaseret ventilation til Sprout Space, der er modulopbyggede klasseværelser.

Arkitekterne lagde også vægt på en jævn luftfordeling og at tekstilkanal-løsningen er støjsvag.

Begge dele er særdeles vigtige i specielt undervisningssektoren, for at man kan sikre gode undervisningsmiljøer, hvor de studerende kan koncentrere sig.