04.09.17 14:48

Frisk luft uden dyre omveje med decentral ventilation

Mikroventilation fra InVentilate er mekanisk balanceret decentral ventilation, som udnytter den friske luft uden for din bygning direkte samtidig med, at varmen i den udskiftede luft genanvendes med mere end 85 %.

Designet til kontorer, skoler, institutioner og boliger kan de decentrale ventilationsenheder anvendes til at sikre et godt indeklima i både eksisterende bygninger og nybyggeri.
I bygninger med lav lofthøjde, hvor det før har været umuligt og dyrt at installere ventilation, er det med decentral mikroventilation nu både muligt og rentabelt at sikre et godt og sundt indeklima for bygningens brugere.

Læs om intelligent styring og lokal betjening til mikroventilation her

Decentral ventilation i facaden

Mikroventilation indbygges typisk i bygningens facader i de af bygningens lokaler, der har brug for bedre indeklima. Det er derfor ikke nødvendigt at føre pladskrævende og dyre rør gennem bygningen.

I stedet for at skifte luften gennem et omfattende rørsystem af ventilationskanaler, skiftes luften direkte gennem bygningens klimaskærme. 

Helt konkret betyder det en markant lavere anlægspris, fordi der spares penge på såvel råhus som arbejdsgange. Også på de årlige driftsomkostninger er der store besparelser at hente med mekanisk balanceret decentral ventilation fra InVentilate.

Kombineret med intelligent styring har vores mikroventilationsløsninger et energiforbrug til transport af luft (også kaldet SEL-værdien) på bare 300 J/m³. Det er bare en fjerdedel af, hvad centrale ventilationsanlæg bruger. 


Yderligere information, kontakt:

InVentilate
Telefon 72 30 10 24
@: info@inventilate.dk
W: www.inventilate.dk

I møderummene på Glostrup Hospital er der valgt MicroVent med hvide inddækningsriste.

Mikroventilation er lokal decentral ventilation. I stedet for at skifte luften gennem et omfattende rørsystem af ventilationskanaler, skiftes luften direkte gennem bygningens klimaskærme. Dette sker ved hjælp af minimum to enheder, som arbejder sammen om at erstatte den brugte luft i lokalerne med frisk luft, som typisk findes udenfor hvert lokale i bygningen.